Sider - Ansøgningspulje til deltagelse i udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser

Ansøgningspulje til deltagelse i udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser

OBS: Bemærk, at der ikke er angivet et klokkeslæt for ansøgningsfristen i vejledningens pkt. 13. Ansøgningsfristen er fortsat er den 27. oktober 2017 kl. 12.00.

Hvem kan søge? (ansøgerkreds): Ansøgningspuljen kan søges af kommuner. Kommuner kan søge alene eller i et samarbejde med kommunale, regionale eller private tilbud eller med frivillige aktører.

Formål: Ansøgningspuljens formål er at identificere, videreudvikle og pilotteste gruppebostøtteindsatser til borgere over 18 år, som har sociale problemer og/eller psykiske funktionsnedsættelser, og som kan profitere af gruppeindsatser med henblik på at skabe ny viden om virksomme gruppebostøtteindsatser.

Målgruppe: Målgruppen for ansøgningspuljen er borgere over 18 år, som har sociale problemer og/eller psykiske vanskeligheder, og som vurderes at kunne profitere af gruppebostøtteindsatser. Målgruppen skal være inden for målgruppen for Servicelovens § 85 og modtage socialpædagogisk bistand (bostøtte).

Gruppebostøtteindsatserne kan eksempelvis være for borgere med misbrugsproblemer, borgere med psykiske
vanskeligheder eller borgere med hjerneskade, der er under rehabilitering.

Projektperiode: Projektperioden er fra den 1. december 2017 til 31. december 2020.

Hvad kan der søges støtte til?: De ansøgende kommuner kan med ansøgningspuljen søge om midler forbundet med videreudvikling af gruppebostøtteindsatserne, pilottestning, beskrivelse og dokumentation og formidling af forløbene.

Midler til fordeling: 14,9 mio. kr.

Finanslovskonto: § 15.75.06.10.

Kontaktperson: Socialfaglige spørgsmål kan stilles til Trine Bang Nielsen via tbni@socialstyrelsen.dk.
Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen kan stilles til Frederik Hyllested via frhy@socialstyrelsen.dk

Tekniske spørgsmål vedr. portalen sendes til portal@Socialstyrelsen.dk

Bilag: Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

 

 Ansøgningsfrist

 
​27. oktober kl. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale