Sider - Ansøgningspulje om Ung under eget tag – støtte til unge hjemløse

Ansøgningspulje om Ung under eget tag – støtte til unge hjemløse

Hvem kan søge? (ansøgerkreds)
Kommuner eller frivillige og private organisationer, eller kommuner der indgår i samarbejde med frivillige og private organisationer.
 
Formål:
Formålet med ansøgningspuljen er at udvikle midlertidige boligløsninger til unge hjemløse eller unge i risiko for at ende i hjemløshed samt skabe grundlag for en mere fremskudt social indsats.   
 
Målgruppe:
Målgruppen er unge borgere fra 18 til 30 år, der er i risiko for at ende i hjemløshed eller der lever i hjemløshed.   
  
Projektperiode
Projektperioden er fra 1. oktober 2019 til 31. december 2022.
 
Hvad kan der søges støtte til?
Projekter, hvor der udvikles nye former for midlertidige boliger til målgruppen samt en fremskudt social indsats, der imødekommer og tilgodeser målgruppens behov og komplekse sociale problemstillinger. Der kan ydes støtte til aktiviteter og rådgivningstilbud målrettet målgruppen, lønudgifter, køb af inventar til midlertidige boliger, oprettelse og køb / drift af natsengepladser samt for kommuner i visse tilfælde dækning af hudlejeudgifter ved midlertidige boligløsninger mv.
 
Midler til fordeling
11,5 mio. kr.
 
Finanslovskonto
§ 15.75.21.70.
 
Kontaktperson
Christine Høstbo, chos@socialstyrelsen.dk
Telefon 41 74 00 06
 
Tekniske spørgsmål vedr. portalen: portal@socialstyrelsen.dk.

Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Tekniske spørgsmål
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 

 Ansøgningsfrist

 
​28. august 2019 kl. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
   

   Ansøgningsmateriale

   
   

   Inspirationsmateriale

   
   

   Øvrigt materiale