Sider - Udlodningspuljen for handicaporganisationer og -foreninger – sjældne-delpuljen - Paraplyorganisationer

Udlodningspuljen for handicaporganisationer og -foreninger – sjældne-delpuljen - Paraplyorganisationer

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?
Landsdækkende hovedforeninger for en eller flere sjældne diagnoser eller sjældne handicap, herunder paraplyorganisationer.
Formål
At yde driftstilskud til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger med henblik på at styrke deres arbejde på det sociale område både i form af generel interessevaretagelse og konkrete aktiviteter for personer med handicap.
Målgruppe:
Personer med handicap og pårørende
 
Projektperiode:
Projektperioden er fra 1. januar 2019 til 31. december 2019.
 
Hvad kan der søges støtte til?
Drift
 
Midler til fordeling:
2,1 mio. kr. – fordeles mellem hovedorganisationer og paraplyorganisationer.
 
Finanslovskonto: § 07.18.19.20.
 
Kontaktperson
Faglige spørgsmål: Maria Johannsen, mjoh@socialstyrelsen.dk
Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 
Tekniske spørgsmål:
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 

 Ansøgningsfrist

 
d. ​5. april 2019 kl. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Oversigtslinks

 
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale