Sider - Ansøgningspulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI)

Ansøgningspulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI)

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?: Landsdækkende frivillige sociale organisationer.
 
Formål: Formålet med ansøgningspuljen er at fremme den frivillige sociale indsats ved at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål. Målet er generelt at styrke organisationerne og deres indsats både i form af konkret støtte til de målgrupper, som organisationen retter sig mod, og i form af generel interessevaretagelse.
 
Målgruppe: Socialt udsatte borgere i Danmark.
 
Projektperiode: 01. januar 2018 – 31. december 2018.
 
Hvad kan der søges støtte til?: Driftsstøtte til socialt arbejde.
 
Midler til fordeling: 57,0 mio. kr.
 
Finanslovskonto: § 07.18.19.40.
 
Kontaktperson: Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen kan stilles til Julie Tang på jult@socialstyrelsen.dk.
 
Tekniske spørgsmål vedr. portalen: stilles til portal@socialstyrelsen.dk.

Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
Bilag: Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes. vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 
Særligt med ansøgningspuljen i 2018: Der skal gøres opmærksom på, at i ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer (tidligere kendt som (LOTFRI), er blevet justeret i puljens kriterium for dokumentation af, om ansøger er en landsdækkende organisation.
 

 Ansøgningsfrist

 
​30. maj 2018 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale