Sider - Ansøgningspulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI)

Ansøgningspulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI)

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?
Landsdækkende frivillige sociale organisationer.
 
Formål
Formålet med ansøgningspuljen er at fremme den frivillige sociale indsats ved at styrke landsdækkende frivillige organisationer, der har et socialt formål. Målet er generelt at styrke organisationerne og deres indsats både i form af konkret støtte til de målgrupper, som organisationen retter sig mod, og i form af generel
interessevaretagelse.
 
Målgruppe
Socialt udsatte borgere i Danmark.
 
Projektperiode
1. januar 2019 til 31.december 2019
 
Hvad kan der søges støtte til?
Driftsstøtte til socialt arbejde.
 
Midler til fordeling
Der er 57,5 mio. kr. i ansøgningspuljen til fordeling mellem de tilskudsberettigede organisationer. Midlerne fordeles på baggrund af følgende 2 principper:
 1. 33 pct. af de samlede midler fordeles efter organisationernes samlede indtægter, 
 2. 67 pct. af de samlede midler fordeles efter organisationernes private donationer og privatindsamlede midler.
Finanslovskonto
§ 07.18.19.40.
 
Kontaktperson
Faglige spørgsmål kan stilles til Julie Tang på jult@socialstyrelsen.dk eller til Tilskudsforvaltning på tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk.
 
Tekniske spørgsmål vedr. portalen sendes til portal@socialstyrelsen.dk
 
Bilag: Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes. vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 
Tekniske spørgsmål
Hvis der opstår it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et skærmbillede af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser, som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen, vil ikke komme i betragtning.
 

 ansøgningsfrist

 
​10. april 2019 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 login med nemid

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
   

   Ansøgningsmateriale

   
   

   Øvrigt materiale