Sider - Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration - Udviklingspuljen

Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration - Udviklingspuljen

 
Formål
Ansøgningspuljens formål er at skabe en bedre social indsats blandt særligt socialt udsatte grupper og at fremme integrationen. Dette gøres ved, gennem støtte til konkrete projekter, at fastholde og styrke den rolle NGO’er og frivillige organisationer mv. har i forhold til udvikling og afprøvning af nye ideer, tilgange og metoder til at skabe en bedre social indsats blandt særligt udsatte grupper.
 
Hvem kan søge? (ansøgerkreds)
NGO’er og frivillige organisationer mv.
 
Målgruppe
Målgruppen for de projekter, som kan modtage støtte fra ansøgningspuljen, omfatter alle socialt udsatte grupper og borgere i risiko for social marginalisering, som har gavn af den indsats, som NGO’er og frivillige organisationer mv. gennemfører. Projekterne kan være målrettet mennesker med handicap, udsatte og sårbare ældre, udsatte børn og unge og socialt udsatte voksne og/eller målrettet integrationsfremmende initiativer.
 
Hvad kan der søges støtte til?
De projekter, der kan modtage støtte fra puljen, skal medvirke til at forebygge eller reducere social udsathed, medvirke til at forbedre integrationen og/eller medvirke til at skabe gode forhold for mennesker med handicap.
 
Projektperiode
Midlerne skal anvendes i perioden 1. august 2016 til 31. december 2018.
 
Midler til fordeling
Der er afsat 19,5 mio. kr.
 
Finanslovskonto
§ 15.75.75.13.
 
Kontaktperson
Kasper Steenberg, email: kast@socialstyrelsen.dk
 
Tekniske spørgsmål kan sendes til portal@socialstyrelsen.dk
 
 

 ansøgningsfrist

 
Den 9. maj 2016 kl. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 login med nemid

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
 

 ansøgningsmateriale

 
 

 øvrigt materiale