Sider - Udlodningspuljen for handicaporganisationer og -foreninger – handicap-delpuljen

Udlodningspuljen for handicaporganisationer og -foreninger – handicap-delpuljen

OBS: Ansøgningsskemaet består af fire afsnit. Alle ansøgere skal udfylde det første og sidste afsnit. Andet afsnit skal KUN udfyldes af hovedorganisaitoner, mens det tredje afsnit KUN skal udfyldes af paraplyorganisationer.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)
Landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger, herunder paraplyorganisationer

Formål
At yde driftstilskud til landsdækkende handicaporganisationer og -foreninger med henblik på at styrke deres arbejde på det sociale område både i form af generel interessevaretagelse og konkrete aktiviteter for personer med handicap.
 
Målgruppe
Personer med handicap og pårørende.

Hvad kan der søges støtte til?
Drift.
Projektperiode
1. januar 2018 til 31 december 2018.
Midler til fordeling
Der er ca. 85 mio. kr. til fordeling i alt.
Finanslovskonto
§ 07.18.19.20.
Kontaktperson
Faglige spørgsmål kan stilles til: hgad@socialstyrelsen.dk eller tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk.
Tekniske spørgsmål vedr. portalen: portal@socialstyrelsen.dk
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.

I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
Bilag
Der foretages en vurdering af ansøgningen ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 

 Ansøgningsfrist

 
​1. maj 2018 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale