Sider - Ansøgningspulje til fortsat udbredelse af bostøttemetoderne CTI, SFT og ÅD

Ansøgningspulje til fortsat udbredelse af bostøttemetoderne CTI, SFT og ÅD

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?: Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner.
Kommunerne kan eventuelt indgå samarbejde med kommunale, regionale eller private tilbud eller med frivillige aktører.
Formål: Ansøgningspuljens formål er at bidrage til at reducerede økonomiske barrierer, der kan være i kommunerne for en omlægning af indsatsen i forbindelse med implementeringen af virksomme og omkostningseffektive bostøttemetoder. 
 
Målgruppe: Ansøgningspuljens målgruppe er voksne borgere med sociale problemer og/eller psykiske vanskeligheder, som vurderes at være i målgruppen for metoderne Critical Time Intervention (CTI), Social Færdighedstræning (SFT) eller Åben Dialog (ÅD)
 
Projektperiode: 1. december 2018 til 31. december 2021
 
Hvad kan der søges støtte til?: Der kan søges støtte til lønudgifter, konsulent honorarer, aktiviteter, formidling, IT/teknologi, lokaler.
 
Midler til fordeling: Ansøgningspuljen er på 5,0 mio. kr. Det forventes, at 4-6 kommuner kan modtage støtte fra ansøgningspuljen.

Finanslovskonto: § 15.75.06.10
 
Kontaktperson: Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen kan stilles til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk
 
Tekniske spørgsmål vedr. portalen stilles til portal@socialstyrelsen.dk.
 
Hvis der opleves IT-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det IT-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.

I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med IT-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft IT-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og kokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.

Bilag: Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 

 Ansøgningsfrist

 
​13. august 2018 kl. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale