Sider - Mod en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge

Mod en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge

Formål
Med ansøgningspuljen kan landets kommuner søge om økonomisk støtte til at investere i projekter, der bidrager til en helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og unge på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og i koblingen til almenområdet.

Målet med ansøgningspuljen er, at flere udsatte børn og unge får en tidligere forebyggende indsats, og at indsatsen er kvalificeret og skaber progression for det enkelte barn eller ung.

Målgruppe
Initiativets primære målgruppe er socialt udsatte børn og unge og deres familier, der har behov for særlig støtte, eller er i risiko for at udvikle behov for særlig støtte. 

Målgruppen for den indsats, der kan støttes gennem ansøgningspuljen, er ledere og medarbejdere i de kommuner, som ønsker at foretage en helhedsorienteret omlægning til en tidlig, forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge.

Hvem kan søge? (ansøgerkreds)
Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner.

Projektperiode
Projektperioden er fra den 1. juli 2018 - 30. juni 2021.

Hvad kan der søges støtte til?
Der kan ansøges om midler til investeringer, som kan bidrage til en helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og unge på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og i koblingen til almenområdet, og som forventeligt vil være en ekstraudgift i begyndelsen af omlægningen.

Midler til fordeling
Der er afsat 13,6 mio. kr. til fordeling. Socialstyrelsen forventer ikke at kunne tildele tilskud, der er væsentligt højere end 1,9 mio. kr. pr. kommune.


Finanslovskonto
§ 15.26.02.10.

Kontaktperson
Socialfaglige spørgsmål kan stilles til Holger Kristoffersen, hkr@socialstyrelsen.dk. Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen Maria Damholdt Jørgensen, mdjo@socialstyrelsen.dk.

Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
Tekniske spørgsmål
Tekniske spørgsmål vedr. portalen: stilles til portal@socialstyrelsen.dk.
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning. 
 

 Ansøgningsfrist

 
​20. april 2018 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale