Sider - Mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge

Mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge

Ansøgningsfrist
4.maj 2016 kl. 12.00
 
Hvem kan søge? (ansøgerkreds)
Ansøgerkredsen er kommuner.
Det kan være kommuner som enten er 1) partnerskabskommuner i Socialstyrelsens Projekt Partnerskabskommuner, 2) referencekommune i Socialstyrelsens Projekt Partnerskabskommuner eller 3) kommuner, der er indstillet på at gennemføre et rådgivningsforløb, der udbydes af Socialstyrelsen.
Formål
Med ansøgningspuljen kan landets kommuner søge om økonomisk støtte til at investere i initiativer, der bidrager til en helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og unge på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og i koblingen til almenområdet. 
 
Målet er, at flere udsatte børn og unge får en tidlig forebyggende indsats, herunder at der sættes tidligere ind, at der arbejdes forebyggende, og at indsatsen er kvalificeret og skaber progression for det enkelte barn eller unge.
 
Målgruppe
Initiativets målgruppe er socialt udsatte børn og unge og deres familier, der har behov for særlig støtte, eller er i risiko for at udvikle behov for særlig støtte.
 
 
Projektperiode
Projektperioden er fra den 1. august 2016 til den 31. juli 2019.
 
Hvad kan der søges støtte til?
Der kan ansøges om midler til investeringer, som kan bidrage til en helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og unge på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og i koblingen til almenområdet, og som forventeligt vil være en ekstraudgift i begyndelsen af omlægningen.
 
Midler til fordeling
Der er samlet 9,0 mio. kr. til fordeling.
 
Kommunen kan fordele tilskuddet over en periode på 1-3 år.
 
Finanslovskonto
15.26.02.10.
 
Kontaktperson
Trine Møller Lagoni, tml@socialstyrelsen.dk
 
Tekniske spørgsmål kan sendes til portal@socialstyrelsen.dk
 
Den sagsansvarlige og den, som opretter ansøgningen, skal logge ind med en NemId medarbejdersignatur for at oprette en ansøgning.
 

 ansøgningsfrist

 
​4. maj 2016 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NEMID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
 

 Ansøgningsmateriale

 
 

 Øvrigt materiale