Sider - Ansøgningspuljen til styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge

Ansøgningspuljen til styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge

Hvem kan søge? (Ansøgerkreds):

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner.

Formål:

Ansøgningspuljens formål er at understøtte anbragte børn og unges skolemæssige læring og trivsel, herunder modvirke ensomhed og mobning, både i grundskolen og derhjemme i plejefamilien eller på anbringelsesstedet.

Målgruppe:

Ansøgningspuljens målgruppe er anbragte børn og unge, som går i 0.-10. klasse i grundskolen eller tilsvarende. Målgruppen omfatter anbragte børn og unge i kommunens skoler. Alle anbragte børn og unge kan deltage – uanset anbringelsessted.

Børn og unge, der primært er anbragt på baggrund af nedsat funktionsevne, er ikke omfattet af projektet.
 

Midlerne anvendes i perioden (projektperiode):

1. januar 2020 til 31. december 2022.

Hvad kan der søges om midler til?:

Der kan søges om støtte fra ansøgningspuljen til aktiviteter forbundet med kvalificering og modning af indsatsen, herunder f.eks. udgifter til løn til læringskoordinatorer, læringsvejledere og fagpersoner, der skal bistå udredning af barnets faglige og kognitive niveau, deltagelse i udviklingsaktiviteter, projektledelse, dokumentation af indsatsen mv.

Midler til fordeling:

Der er afsat i alt 20 mio. kr. i perioden 2020-2022 til ansøgningspuljen.

Finanslovskonto:

§ 15.26.21.10.

Bilag:

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Kontaktperson:
Socialfaglige spørgsmål kan stilles til Iben Attrup Nielsen i Socialstyrelsen via ibni@socialstyrelsen.dk (Denne mailadresse er ændret d. 18-09-2019)
Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen kan stilles til Katrine Petrea Petersen i Socialstyrelsen via kppe@socialstyrelsen.dk
Tekniske spørgsmål:
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 
 

 Ansøgningsfrist

 
​5. november 2019 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 login med nemid

 
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale