Sider - Ansøgningspulje til sommerferiehjælp 2018

Ansøgningspulje til sommerferiehjælp 2018

 

Hvem kan søge? (ansøgerkreds)
Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige foreninger og almennyttige boligforeninger, der arrangerer og gennemfører sommerferieophold og opfølgende sociale aktiviteter for socialt udsatte familier.

Formål
Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til foreningers aktiviteter for udsatte familier i forbindelse med sommerferieophold samt til opfølgende sociale aktiviteter, så familierne kan få hjælp til at løse nogle af de sociale problemer, som præger deres hverdag samt få udvidet deres sociale netværk.

Målgruppe
Målgruppen er socialt udsatte familier med hjemmeboende børn, som ikke selv har mulighed for eller overskud til at arrangere sommerferie. Familierne er fx præget af misbrugsproblemer, sindslidelse, mistrivsel, økonomiske problemer mv.
Det kan således være familier, hvor forældrene er økonomiske trængte, psykisk sårbare, mangler overskud eller personlige ressourcer til at varetage forældrerollen, har et spinkelt eller manglende netværk og/eller forældre med alkohol- eller stofmisbrugsproblemer mv.
Projektperiode
Sommerferieophold skal afholdes i perioden mellem den 1. juni og den 1. september 2018. Opfølgende aktiviteter skal afvikles i de efterfølgende 12 måneder efter sommerferieopholdets afslutning.

Hvad kan der søges støtte til?
Der kan søges om støtte til foreningers aktiviteter for udsatte familier i forbindelse med sommerferieophold samt til opfølgende sociale aktiviteter.

Ved sommerferieophold forstås ferieophold med minimum én overnatning.
Ved opfølgende sociale aktiviteter forstås aktiviteter, der afvikles efter sommerferieopholdets afslutning med henblik på at fastholde og udvikle kontakter og netværk samt hjælpe familierne med at løse nogle af de sociale problemer, som præger deres hverdag. Det kan f.eks. være lektiecaféer, kulturudflugter, fællesspisning, temaarrangementer om forældreskab, børneopdragelse, husholdningsøkonomi, gæld, motion, sund mad mv.
Midler til fordeling
Der er 5 mio. kr. til fordeling i 2018. 

Finanslovskonto
§ 15.75.10.72.

Kontaktperson: Faglige spørgsmål: Julie Knutsen Worre, jkwo@socialstyrelsen.dk, +45 50 81 09 18

Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
Tekniske spørgsmål vedr. portalen stilles til: portal@socialstyrelsen.dk
 
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
 

 Ansøgningsfrist

 

​23. februar 2018 kl. 12.00.

 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med nemid

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale