Sider - Social investeringspulje på hjemløseområdet

Social investeringspulje på hjemløseområdet

Fejl opdaget og rettet i excel-budgetskema

Der har desværret været en fejl i  det budgetskema, som man finder under fanen "Ansøgningsmateriale" her på puljens side, da månederne november og december 2021 ikke var angivet i budgetskemaet. Fejlen er nu rettet, og et opdateret budgetskema er lagt samme sted her på siden. Hvis man har nået at udfylde oplysningerne i det gamle budgetskema, skal man kopiere oplysningerne fra det gamle budgetskema over i det nye budgetskema inden man indsender sin ansøgning.

 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?: Kommuner.

Formål: Formålet er at styrke kommunernes incitament til at investere i en omlægning mod en mere forebyggende og helhedsorienteret indsats på hjemløseområdet ved at mindske kommunernes risiko og understøtte initialinvesteringer. Samtidig skal den sociale investeringspulje understøtte et fokus på de økonomiske potentialer,

 

der kan være ved en omlægning af indsatsen på hjemløseområdet til at være mere helhedsorienteret og forebyggende sideløbende med, at der opnås gevinster for målgruppen. Det sker bl.a. ved at understøtte kommunernes brug af potentialeberegninger som grundlag for omlægning til en mere effektiv og koordineret indsats.
Målgruppe: Målgruppen for ansøgningspuljen er borgere med sociale, komplekse problemstillinger, der lever i hjemløshed eller er i risiko herfor.
 
Projektperiode: 1. november 2018 til 31. december 2021.
 
Hvad kan der søges støtte til?: Der kan søges om støtte til dækning af initialomkostninger ved en omlægning af indsatsen i kommunen, herunder udgifter til eventuelt frikøb af medarbejdere, kompetenceudvikling, samt andre relevante udgifter.
 
Midler til fordeling: 32,5 mio. kr.
 
Finanslovskonto: § 15.75.46.10.
 
Kontaktperson:
Faglige spørgsmål kan stilles til chos@socialstyrelsen.dk eller tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk
Tekniske spørgsmål vedr. portalen: stilles til portal@socialstyrelsen.dk.

Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
Bilag: Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 

 Ansøgningsfrist

 
​29. juni 2018 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale