Sider - Skift af tilskudsansvarlig

Skift af tilskudsansvarlig

​Hvis I ønsker at skifte tilskudsansvarlig for en ansøgning eller et tilskud, er proceduren følgende:

1. Den nye tilskudsansvarlige skal oprettes på Puljeportalen. Man opretter sig ved at logge ind med en NemId medarbejdersignatur og udfylde brugeroplysningerne. Vær opmærksom på, at en e-mail adresse kun kan være tilknyttet én NemId på portalen. Hvis du får en fejlmeddelelse om, at e-mail adressen allerede er anvendt, se pkt. 15 og 16 i ansøgningsmanualen. Det er vigtigt, at man anvender NemId medarbejdersignatur ved oprettelse af en bruger på portalen, jf. Konsekvens ved anvendelse af privat NemId.

2. Den tidligere tilskudsansvarlige skal tilknytte den nye tilskudsansvarlige til ansøgningen. Den tidligere tilskudsansvarlige eller en anden bruger tilknyttet ansøgningen skal logge ind, vælge den relevante sag under mine tilskudssager og tilknytte den nye tilskudsansvarlige som bidrager til ansøgning. Dette gøres ved at skrive den mailadresse, som den nye tilskudsansvarlige er oprettet med på Puljeportalen, under tildel rettigheder til andre brugere. Den nye tilskudsansvarlige kan derefter se sagen under mine tilskudssager.

3. Center for Økonomi og Tilskudsfovaltning skal ændre tilskudsansvarlige. Der skal sendes en mail til portal@socialstyrelsen.dk med oplysninger om ændring af tilskudsansvarlige. Mailen skal indeholde oplysninger om den tidligere tilskudsansvarliges navn, mail og CPR/CVR nummer og den nye tilskudsansvarliges navn, mail og CPR/CVR nummer. Mailen skal desuden indeholde en kopi af adresselinjen, når den relevante ansøgning er valgt under Mine tilskudsager, dvs. når Min tilskudssag er åben, fx https://tilskudsportal.sm.dk/ansogning/fbc75903-728c-45a2-a5f0-96ecb370382c/71298b34-7fff-406a-8195-742b575cbec0/_layouts/Traen.T5.SM.Web/MyCase.aspx. Hvis ansøgningen har fået et journalnummer, skal dette også oplyses.

4. Center for Økonomi og Tilskudsfovaltning godkender ændring af tilskudsansvarlig. Center for Økonomi og Tilskudsfovaltning bekræfter ændringen af tilskudsansvarlig, og den nye tilskudsansvarlige vil nu fremgå som ansvarlig under brugere tilknyttet denne ansøgning. Hvis ændringen af tilskudsansvarlig ikke umiddelbart kan godkendes, giver Center for Økonomi og Tilskudsfovaltning ligeledes besked om dette.