Sider - Skift af tilskudsansvarlig

Skift af tilskudsansvarlig

​Hvis du ønsker at overdrage rollen som tilskudsansvarlig for et tilskud, er proceduren følgende:

1. Den nye tilskudsansvarlige skal oprettes på Tilskudsportalen. Du skal bede den nye tilskudsansvarlige om at oprette sig ved at logge ind med en NemId medarbejdersignatur og udfylde brugeroplysningerne. Vær opmærksom på, at en e-mailadresse kun kan være tilknyttet én bruger på Portalen. Hvis den nye tilskudsansvarlige får en fejlmeddelelse om, at e-mail adressen allerede er anvendt, skal du eller den nye tilskudsansvarlige kontakte Tilskudsforvaltning på portal@socialstyrelsen.dk med henblik på at frigøre den ønskede mailadresse fra den allerede eksisterende bruger. Det er vigtigt at bemærke, at den nye tilskudsansvarlige anvender NemId medarbejdersignatur ved oprettelse af en bruger på Portalen, jf. Konsekvens ved anvendelse af privat NemId.

2. Den tidligere tilskudsansvarlige skal tilknytte den nye tilskudsansvarlige til ansøgningen. Du skal som den tidligere tilskudsansvarlige logge ind på Portalen, vælge den relevante sag under mine tilskudssager og tilknytte den nye tilskudsansvarlige som bidrager til sagen. Dette gøres ved at skrive den mailadresse, som den nye tilskudsansvarlige er oprettet med på Portalen under tildel rettigheder til andre brugere. Den nye tilskudsansvarlige kan derefter se sagen under mine tilskudssager.

3. Den tidligere tilskudsansvarlige sender en udfyldt formular til skift af tilskudsansvarlig. Du skal udfylde en blanket til skift af tilskudsansvarlig og sende den til Tilskudsforvaltning via e-Boks eller sikker post. Blanketten kan hentes på Socialstyrelsens hjemmeside, hvor der også ligger en nærmere beskrivelse herom.

Direkte link til blanketten: https://socialstyrelsen.dk/om-os/til-tilskudsmodtagere-1/aendringer-til-stamoplysninger

4. Tilskudsfovaltning godkender ændring af tilskudsansvarlig. Tilskudsfovaltning foretager skift af tilskudsansvarlig, og den nye tilskudsansvarlige vil nu fremgå som ansvarlig under brugere tilknyttet denne ansøgning.