Sider - Ansøgningspuljen til screening og tidlige familierettede indsatser

Ansøgningspuljen til screening og tidlige familierettede indsatser

Grundet en fejl i ansøgningsskemaet skal erklæring om ledelsesmæssig opbakning vedhæftes sammen med noter til budgettet til sidst i det elektroniske ansøgningsskema. I ansøgningsskemaet kan tekstfeltet under overskriften ”Krav om ledelsesmæssig opbakning til ansøgningen” udfyldes med ”se vedhæftning under noter til budget.”
OBS: Målgruppen for indsatsen Minding the Baby er præciseret i dokumentet ”Bilag 1 til vejledning” pr. 20/9 2019. Ansøgere, der har downloadet Bilag 1 inden denne dato, bedes erstatte dokumentet med versionen, der aktuelt er tilgængelig under ”Ansøgningsmateriale”. 
Der er d. 15/10 2019 tilføjet et link i Bilag 1 vedr. PUF.
Hvem kan søge (ansøgerkreds)?:
Ansøgerkredsen er kommuner.
 
Formål:
Ansøgningspuljens formål er, at bidrage til et helhedsorienteret løft af indsatsen på småbørnsområdet i barnets første 1.000 dage ved at sårbare og udsatte familier og børn opdages tidligt og får kvalificeret støtte tidligt i livet. Gennem systematisk screening og tidlige familierettede indsatser i og uden for hjemmet er målet at styrke sårbare familier i forhold til forældrerollen, tryg tilknytning mellem barn og forældre samt barnets trivsel, sundhed og udvikling i familien.
 
Målgruppe:
Ansøgningspuljens målgruppe er sårbare og udsatte familier med børn i alderen 0-2 år samt kommende forældre, der har behov for særlig støtte.
 
Projektperiode:
1. januar 2020 til 31. december 2022.
 
Hvad kan der søges støtte til?:
Midlerne fra puljen skal anvendes til at implementere en eller flere udvalgte screeningsinstrumenter og virksomme metoder målrettet sårbare og udsatte familier med børn i alderen 0-2 år samt kommende forældre, der har behov for særlig støtte. Implementeringen skal ske som led i et sammengængende løft af kommunens småbørnsområde.
 
Midler til fordeling:
Der er afsat 39,7 mio. kr. til ansøgningspuljen
 
Finanslovskonto:
§ 15.25.04.30
 
Kontaktperson:
Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen kan stilles til Camilla Bæth på cabh@socialstyrelsen.dk eller til Center for Økonomi- og Tilskudsforvaltning på telefon 72 42 41 33, mandag-fredag mellem kl. 10.00 – 14.00, eller e-mail: tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk
 
Bilag: Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 
Tekniske spørgsmål
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 

 Ansøgningsfrist

 
8. november kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login

 
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale