Sider - ”Udviklingspulje til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet” Satspuljeaftalen for 2014

”Udviklingspulje til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet” Satspuljeaftalen for 2014

Hvem kan søge? (ansøgerkreds)
Frivillige organisationer, private aktører, NGO’er og lignende.
Formål
Puljens formål er at skabe positive resultater for udsatte grupper ved at yde støtte til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde udført af frivillige organisationer, private ansøgere, NGO’er m.v. Det er puljens mål gennem støtte til konkrete projekter at fastholde og styrke den rolle NGO’er, frivillige organisationer, private aktører mv. har i forhold til at udvikle og afprøve nye ideer til en bedre social og integrationsmæssig indsats.
 
Målgruppe
Målgruppen for de projekter, som kan modtage støtte fra puljen, omfatter socialt udsatte unge på vej ud i kriminalitet, som har gavn af den indsats, som frivillige organisationer, NGO’er mv. gennemfører.
Projektperiode
Midlerne skal anvendes i perioden 1. august 2014 til 31. juli 2016.
 
Hvad kan der søges støtte til?
De projekter, der kan modtage støtte fra puljen, skal etablere mentorordninger for unge på vej ud i kriminalitet. Mentorerne skal understøtte de unge i at komme ud af det miljø eller de handlemønstre, der vurderes at være risikofyldte for den unge.
 
Midler til fordeling
Der er afsat 5,0 mio. kr. over to år.
Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015.
Finanslovskonto
§ 15.75.75.92
 

 Ansøgningsfrist

 
​26. marts 2014
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens NemID til login
 

 Ansøgningsmateriale

 
 

 Endelig projektbeskrivelse

 
Til modtagere af reservationsbrev - Udfyld venligst materialet - Gem og indsend via "Min tilskudssag"
 

 Indsendelse af forankringsplan

 
Hvis I har modtaget tilskudsrev - Gem og indsend venligst forankringsplan via "Min tilskudssag" jf. tilskudsbrev
 

 Øvrigt materiale