Sider - ”Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter” Satspuljeaftalen for 2014.

”Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte samt til integrationsprojekter” Satspuljeaftalen for 2014.

Hvem kan søge? (ansøgerkreds)
Frivillige organisationer, private aktører, NGO’er og lignende.
Formål
Puljens formål er at skabe positive resultater for udsatte grupper ved at yde støtte til udviklingsinitiativer i forhold til socialt arbejde udført af frivillige organisationer, private aktører, NGO’er mv. Det er puljens mål, gennem støtte til konkrete projekter, at fastholde og styrke den rolle NGO’er, frivillige organisationer, private aktører mv. har i forhold til at udvikle og afprøve nye ideer til en bedre social og integrationsmæssig indsats.
 
Målgruppe
Målgruppen for de projekter, som kan modtage støtte fra puljen, omfatter alle socialt udsatte grupper og personer i risiko for social marginalisering, som har gavn af den indsats, som frivillige organisationer, NGO’er de frivillige aktører gennemfører.
 
Projektperiode
Midlerne skal anvendes i perioden 1. august 2014 til 31. juli 2018.
 
Hvad kan der søges støtte til?
De projekter, der kan modtage støtte fra puljen, skal medvirke til at forebygge eller reducere social udsathed og/eller medvirke til at forbedre integrationen og/eller medvirke til at skabe gode forhold for mennesker med handicap.
Midler til fordeling
Der er afsat 72,4 mio. kr. over fire år.
Der er afsat 3,4 mio. kr. i 2014, 27,8 mio. kr. i 2015, 19,7 mio. kr. i 2016 og 21,5 mio. kr. i 2017.
Finanslovskonto
§ 15.75.75.90
 
 

 Ansøgningsfrist

 
26. marts 2014
 

 Login med NemID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge medarbejder NemID tilknyttet organisationen til login
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Ansøgningsmateriale