Sider - ”Udviklingspulje til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende” Satspuljeaftalen for 2014.

”Udviklingspulje til styrket livskvalitet for mennesker med demens og deres pårørende” Satspuljeaftalen for 2014.

Hvem kan søge? (ansøgerkreds)
Frivillige organisationer, private aktører, NGO’er og lignende.
Formål
Puljens formål er at styrke livskvaliteten for mennesker med demens og deres pårørende gennem støtte til udviklingsprojekter udført af frivillige organisationer, private aktører, NGO’er mv. Udviklingsprojekterne skal medvirke til at skabe en mere indholdsrig og aktiv hverdag for mennesker med demens og aflaste deres pårørende.
 
Målgruppe
Målgruppen for de projekter, som kan modtage støtte fra puljen, omfatter demente og deres pårørende i risiko for social isolation, som har gavn af de frivillige aktørers indsatser.
 
Projektperiode
Midlerne skal anvendes i perioden 1. august 2014 til 31. juli 2017.
 
Hvad kan der søges støtte til?
De projekter, der modtager støtte fra puljen, skal medvirke til at skabe bedre forhold for demente og deres pårørende samt forståelse for pårørendes situation med at have demente som nærtstående.
 
Der er forskellige måder, hvorpå livskvaliteten for demente mennesker kan styrkes. Det kan være deltagelse i meningsfulde aktiviteter som f.eks. bevægelse gennem dans, men det kan også være gennem nye oplevelser på tværs af generationer som f.eks. ved børn og unge, der kommer ind på plejecentrene og spiller musik eller læser højt for de ældre.
 
Midler til fordeling
Der er afsat 12,0 mio. kr. over tre år.
Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2014, 5,0 mio. kr. i 2015 og 4,0 mio. kr. i 2016
Finanslovskonto
§ 15.75.75.91
 

 Ansøgningsfrist

 
26. marts 2014
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens NemID til login
 

 Ansøgningsmateriale

 
 

 Endelig projektbeskrivelse

 
Til modtagere af reservationsbrev - Udfyld venligst materialet - Gem og indsend via "Min tilskudssag"
 

 Indsendelse af forankringsplan

 
Hvis I har modtaget tilskudsrev - Gem og indsend venligst forankringsplan via "Min tilskudssag" jf. tilskudsbrev
 

 Øvrigt materiale