Sider - SærligSoc – udlodningspuljen til særlige sociale formål 2019

SærligSoc – udlodningspuljen til særlige sociale formål 2019

Hvem kan søge? (ansøgerkreds):
Ansøgerkredsen er frivillige organisationer, foreninger eller lignende med et socialt formål, der enten er landsdækkende eller har et landsdækkende sigte/dækker et større geografisk område.

Formål:
Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til særlige sociale formål. Den samlede sociale indsats i samfundet styrkes gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde ved at støtte projekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats og forebygger og afhjælper sociale problemer. 

Målgruppe:
Målgruppen for ansøgningspuljen er mennesker, der har sociale problemstillinger eller i en svær livssituation.
 
Midler til fordeling:
Der er i alt 14.876.965 kr. til fordeling.
 
Finanslovskonto:
§ 07.18.19.50.
Projektperiode: 
Projektperioden er fra 1. december 2019 til 30. november 2021.
 
Hvad kan der søges støtte til?:
Der kan søges støtte til projekter, der styrker den samlede sociale indsats i samfundet gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde. Der kan således ydes tilskud til projekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats og forebygger og afhjælper sociale problemer. Projekterne skal fremme deltagelse i frivillige fællesskaber samt være landsdækkende eller dække et større geografisk område.
 
Kontaktperson:
 
Tekniske spørgsmål vedr. portalen: portal@socialstyrelsen.dk.

Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Tekniske spørgsmål
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 

 Ansøgningsfrist

 
29. august 2019 kl 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
 

 Login med NemID

 
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale