Sider - SærligSoc – udlodningspuljen til særlige sociale formål 2019

SærligSoc – udlodningspuljen til særlige sociale formål 2019

Udskydelse af udmøntning af udlodningspuljen til særlige sociale formål
Ansøgere til puljen vil kunne forvente at få svar medio december 2019.

 

Hvem kan søge? (ansøgerkreds):
Ansøgerkredsen er frivillige organisationer, foreninger eller lignende med et socialt formål, der enten er landsdækkende eller har et landsdækkende sigte/dækker et større geografisk område.

Formål:
Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til særlige sociale formål. Den samlede sociale indsats i samfundet styrkes gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde ved at støtte projekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats og forebygger og afhjælper sociale problemer. 

Målgruppe:
Målgruppen for ansøgningspuljen er mennesker, der har sociale problemstillinger eller i en svær livssituation.
 
Midler til fordeling:
Der er i alt 14.876.965 kr. til fordeling.
 
Finanslovskonto:
§ 07.18.19.50.
Projektperiode: 
Projektperioden er fra 1. december 2019 til 30. november 2021.
 
Hvad kan der søges støtte til?:
Der kan søges støtte til projekter, der styrker den samlede sociale indsats i samfundet gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde. Der kan således ydes tilskud til projekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats og forebygger og afhjælper sociale problemer. Projekterne skal fremme deltagelse i frivillige fællesskaber samt være landsdækkende eller dække et større geografisk område.
 
Kontaktperson:
 
Tekniske spørgsmål vedr. portalen: portal@socialstyrelsen.dk.

Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Tekniske spørgsmål
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 

 Udmeldt dato

 
​27. juni 2019
 

 Ansøgningsfrist

 
29. august 2019 kl 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale