Sider - Ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Hvem kan søge? (ansøgerkreds)
Ansøgningspuljen kan søges af kommuner
 
Ansøgningspuljen er en genudmelding af ansøgningspuljen, der havde ansøgningsfrist den 23. marts 2017.
 
Formål
Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte resocialisering af dømte personer med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD, som er i tilsyn eller afsoner i fængsel
Dette sker ved at afprøve samarbejdsmodellen ”Et liv i frihed uden kriminalitet” mellem kommunen og Kriminalforsorgen i 1-2 kommuner.
Målgruppe
Målgruppen for ansøgningspuljen er dømte personer med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD, som er i tilsyn eller aktuelt afsoner en dom i fodlænke mv.
Målgruppen er under tilsyn af KIF Aarhus eller afsoner en dom i Møgelkær Fængsel. Tilsynsklienterne kan enten afsone en betinget dom med vilkår om tilsyn, afsone under intensiv overvågning i hjemmet (fodlænke), være prøveløsladt eller være i samfundstjeneste.
 
Projektperiode
Projektperioden er fra september 2017 til december 2019.
 
Hvad kan der søges støtte til?
Der kan søges støtte til løn, konsulenthonorarer, revision, lovpligtige forsikringer, transport, aktiviteter målrettet brugere, formidling, lokaler, mindre materiale anskaffelser og udgifter forbundet med projektledelse i forbindelse med afprøvningen.
 
Midler til fordeling
3,9 mio. kr.
 
Finanslovskonto
§ 15.13.23.20.
 
Kontaktperson
Anne Marie Overgaard
 

 Ansøgningsfrist

 
​15. august 2017 kl. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale