Sider - Ansøgningspulje til frivilligt socialt arbejde (PUF)

Ansøgningspulje til frivilligt socialt arbejde (PUF)

Status for udmøntning af ansøgningspuljen:
Socialstyrelsen er påbegyndt fremsendelse af svar i relation til ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde (PUF - 2018), og ansøgere vil kunne forvente at få svar i de kommende uger. Socialstyrelsen har modtaget 498 ansøgninger til ansøgningspuljen, hvorfor svarene sendes over flere dage. Når alle ansøgere har fået tilsendt et svar, vil der blive lagt en liste på PUF’s hjemmeside med oversigt over tilskudsmodtagere af ansøgningspuljen.
 
Hvem kan søge? (ansøgerkreds)
Ansøgerkredsen er frivillige organisationer, foreninger, og andre aktører, herunder frivilligcentre, grupper og enkeltpersoner.
Formål
Formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til frivillige, sociale indsatser og projekter, som udføres med henblik på at styrke den frivillige sociale indsats og at forebygge og afhjælpe problemer for socialt truede mennesker.
Målgruppe
Ansøgningspuljens målgruppe er socialt truede mennesker i samfundet (fx sindslidende, hjemløse, mennesker med alkohol- eller stofmisbrug) eller mennesker, der befinder sig i en svær livssituation.
Projektperiode
Projektperioden er fra den 1. juni 2018 til 31. maj 2019.
Hvad kan der søges støtte til?:
Der kan søges støtte til dækning af udgifter til løn til projektets medarbejdere, honorarer, aktiviteter målrettet borgerne, lokaler, formidling mv.
Der kan søges om støtte inden for følgende områder:
- Rådgivning og selvhjælp til udsatte borgere
- Sociale aktiviteter for udsatte børn, unge og familier
- Sociale aktiviteter og samvær for udsatte voksne
- Inklusion af udsatte borgere i frivillige fællesskaber
Ansøgningspuljen støtter afgrænsede projektudgifter. Der kan gives støtte til helt nye projekter eller allerede eksisterende projekter.
Midler til fordeling:
Der er afsat i alt 44,7 mio. kr. til fordeling i 2018.
Finanslovskonto: § 15.13.15.10

Kontaktperson:
Faglige spørgsmål kan stilles til Center for Økonomi- og Tilskudsforvaltning på telefon 91 37 02 00, mandag-fredag mellem kl. 10.00 – 14.00, eller e-mail: tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk.
Bilag:
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
Tekniske spørgsmål vedr. portalen: stilles til portal@socialstyrelsen.dk.
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
 
 
 
 

 ANSØGNINGSFRIST

 
28. februar 2018 kl. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NEMID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale