Sider - Ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde (PUF)

Ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde (PUF)

Status på sagsbehandlingen
Det forventede tidspunkt for udmøntning af ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde (PUF) forskydes i forhold til det oprindeligt udmeldte tidspunkt. Forskydningen skyldes blandt andet, at Tilskudsforvaltning ultimo maj har været nødsaget til at foretage systemopgradering af Tilskudsforvaltnings IT-systemer. Det forventes, at ansøgningspuljen udmøntes i uge 23-24.

Hvem kan søge? (ansøgerkreds)

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige organisationer, foreninger, frivilligcentre og grupper samt af enkeltpersoner, der tager initiativ til frivilligt socialt arbejde for målgruppen.
 
Formål:
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter og indsatser, som udføres med henblik på at styrke den frivillige ulønnede indsats og forebygge og afhjælpe problemer for socialt truede mennesker eller mennesker, der befinder sig i en svær livssituation. 
 
Målgruppe:
Målgruppen for projekter, der kan opnå støtte, er socialt truede mennesker i samfundet eller mennesker, der befinder sig i en svær livssituation.  
  
Projektperiode
Projektperioden er den 1. juni 2017 til den 31. maj 2018.
 
Hvad kan der søges støtte til?
Projekter, hvor den frivillige ulønnede arbejdskraft er et centralt element i indsatsen. Konkret kan der søges til følgende projekttyper:
  • Selvhjælpsgrupper
  • Samværsaktiviteter/væresteder
  • Rådgivning
  • Frivilligcentre/frivillighedsformidling
  • Sociale aktiviteter med etniske mindretal
  • Sociale aktiviteter med truede unge
Ansøgningspuljen støtter kun afgrænsede projektudgifter.
 
Midler til fordeling
43,3 mio. kr.
 
Finanslovskonto
§ 15.13.15.10.
 
Kontakt
Spørgsmål kan rettes til Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning i Socialstyrelsen. Spørgsmål kan stilles via tlf. 91 37 02 00, mandag–fredag mellem kl. 10.00–14.00, eller e-mail: tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk  
 
Tekniske spørgsmål kan sendes til portal@socialstyrelsen.dk  
 

 Ansøgningsfrist

 
​16. marts 2017 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
 

 Ansøgningsmateriale

 
 

 Øvrigt materiale