Sider - Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Ansvaret for projekter på dagtilbudsområdet,er overgået fra Social- og Indenrigsministeriet (det tidligere Ministerium for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold) til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Henvendelser vedrørende projektet kan  sendes til: tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk

 

Hvem kan søge? (ansøgerkreds)

Kommuner
 
Formål
Puljens formål er mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne kan anvendes til mere pædagogiske personale i både daginstitutioner og dagplejen. I dagplejen kan midlerne bl.a. målrettes bedre vikardækning og øget pædagogisk sparring.
 
Målgruppe
Puljens målgruppe er børn og pædagogisk personale i dagpleje og i daginstitutioner. Kommunerne kan vælge at målrette det øgede pædagogiske personale til enten dagpleje eller daginstitutioner eller at målrette det øgede pædagogiske personale i både dagpleje og daginstitutioner. 
 
Projektperiode
01.03.2015 – 31.12.2016.
 
Hvad kan der søges støtte til?
Der kan søges om støtte til lønudgifter til pædagogisk personale.
 
Midler til fordeling
249,2 mio. kr. i hhv. 2015 og 2016.
 
Finanslovskonto
§ 15.25.02.10
 
Kontaktperson
(Mikkel Beveridge Lønblad, Mikkel Beveridge Lønblad, mibl@sm.dk) Nu: Tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk
Tekniske spørgsmål kan sendes til portal@socialstyrelsen.dk
 

 Ansøgningsfrist

 
18. februar 2015 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemId

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens NemID til login
 

 Ansøgningsmateriale

 
 

 Øvrigt materiale