Sider - Ansøgningspulje til økonomi- og gældsrådgivning

Ansøgningspulje til økonomi- og gældsrådgivning

Der gøres opmærksom på, at vejledningen til ansøgningspuljen om økonomi- og gældsrådgivning er blevet omtrykt, da de to sidste afsnit i vejledningen ved en fejl ikke var kommet med i første optryk. De to sidste afsnit har ikke betydning for selve ansøgningen, da de alene er af oplysende karakter.

Hvem kan søge? (ansøgerkreds)

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige foreninger og private organisationer, herunder almene boligorganisationer, som har erfaring med gældsrådgivning.
 

Økonomi- og gældsrådgivningen skal ske i partnerskab mellem relevante og tværsektorielle aktører – fx mellem kommunale myndigheder, frivillige foreninger og almene boligorganisationer for at sikre en helhedsorienteret rådgivning.

Formål
Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til projekter, som tilbyder gratis økonomi- og gældsrådgivning og dermed medvirker til at reducere social udsathed. Økonomi- og gældsrådgivningen skal muliggøre, at udsatte borgere kan modtage en gratis helhedsorienteret rådgivning om håndtering af gæld og privatøkonomiske forhold, såvel som sociale og beskæftigelsesmæssige forhold.

Målgruppe
Ansøgningspuljens målgruppe er socialt udsatte borgere, som har en kombination af lav indkomst, gæld og lavt rådighedsbeløb.

Projektperiode
Projektperioden er fra 1. juni 2018 - 31. maj 2020.


Hvad kan der søges støtte til?
Der kan søges støtte til lønudgifter, transport, aktiviteter for målgruppen, uddannelses- og kursusaktiviteter for frivillige, formidling, materiale, lokaler, revisor, småanskaffelser.

Midler til fordeling
Der er i alt 19,5 mio. kr. til fordeling.

Finanslovskonto
§ 15.75.46.50.

Kontaktperson
Socialfaglige spørgsmål kan stilles til Ellinor Colmorten, ecol@socialstyrelsen.dk eller Tilskudsforvaltning, tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk

Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Tekniske spørgsmål vedr. portalen: stilles til portal@socialstyrelsen.dk.

Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.

 

 Ansøgningsfrist

 

23. april 2018 kl. 16.00

 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale