Sider - Ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

​OBS: Ansøgningsfristen er rykket til mandag d. 21. august kl. 12.00.

Hvem kan søge? (ansøgerkreds):

Frivillige og private organisationer og foreninger samt kommuner kan ansøge om støtte fra ansøgningspuljen.
Herudover kan tilbud efter serviceloven (§ 110 botilbud og natværesteder) modtage støtte til en ad hoc udvidelse af kapaciteten i form af en nødovernatningsfunktion, hvis det er realistisk indenfor de eksisterende fysiske rammer.
Formål:
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte etablering og drift af midlertidige nødovernatningstilbud, som gadesovende hjemløse kan benytte i vintermånederne og dermed modvirke de helbredsmæssige problemer, som gruppen af hjemløse ellers kan opleve.
Ansøgningspuljen skal understøtte frivillige og private organisationer, foreninger og lignende i etablering og drift af nødovernatningstilbud for hjemløse.
Målgruppe:
Ansøgningspuljens målgruppe er gadesovende hjemløse med behov for et akut overnatningstilbud i vintermånederne, og som ikke benytter et midlertidigt botilbud efter serviceloven eller andre etablerede tilbud til målgruppen.
Det bemærkes, at gældende ret skal følges, og at der dermed ikke må gives husrum til personer uden lovligt ophold i landet i forbindelse med etablering af nødovernatningspladser.
Projektperiode:
15.11.2017- 31.3.2018
 
Hvad kan der søges støtte til?:
Der kan gives tilskud til etableringsudgifter (soveposer, madrasser, liggeunderlag, linned o.l.), husleje og mindre driftsudgifter til vask, rengøring, let forplejning mv. Endvidere kan der ydes tilskud til evt. lønudgifter (udgifterne til løn må maksimalt udgøre 50.000 kr. pr. måned ved etablering af mindre end 20 pladser).   
Midler til fordeling:
4,0 mio. kr.
Finanslovskonto:
15.75.21.20
Kontaktperson:
Christine Høstbo, fuldmægtig

E-mail: chos@socialstyrelsen.dk.

Tlf.: +45 41 74 00 06

 

 Ansøgningsfrist

 
​21. august 2017 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale