Sider - Ansøgningspuljen til netværk til anbragte børn og plejefamilier

Ansøgningspuljen til netværk til anbragte børn og plejefamilier

Hvem kan søge? (ansøgerkreds)
Ansøgningspuljens ansøgerkreds er organisationer, der allerede tilbyder, eller ønsker at tilbyde, netværksskabende aktiviteter for anbragte børn og plejefamilier.

Formål
Ansøgningspuljens formål er at støtte netværksskabende aktiviteter for anbragte børn og plejefamilier, så anbragte børn kan dele deres tanker og oplevelser med andre børn i samme situation, og plejefamilierne får et netværk at vende særlige udfordringer, som opgaven som plejefamilie kan være kendetegnet ved, med.

Målgruppe
Ansøgningspuljens målgruppe er henholdsvis anbragte børn og unge og plejefamilier. Plejefamilier er defineret som plejeforældrene. Dette udelukker dog ikke, at plejeforældrenes egne børn vil kunne deltage i aktiviteter sammen med plejeforældrene, hvis det giver mening i forhold til det konkrete projekt.

Projektperiode
Projektperioden er fra 1. november 2018 - 31. oktober 2021.


Hvad kan der søges støtte til?
Der kan søges støtte til netværksskabende aktiviteter for anbragte børn og plejefamilier.

Midler til fordeling
Der er i alt 5,0 mio. kr. til fordeling.

Finanslovskonto
§ 15.75.15.80.

Kontaktperson
Socialfaglige spørgsmål kan stilles til Lise Emilie Berendt, lber@socialstyrelsen.dk eller Tilskudsforvaltning, tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk


Tekniske spørgsmål
vedr. portalen: stilles til portal@socialstyrelsen.dk.

Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.

I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.

Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

 

 Ansøgningsfrist

 

​21. juni 2018 kl. 12:00

 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale