Sider - Ansøgningspuljen til modning af modificeret ACT-indsats til borgere med komplekse problemstillinger

Ansøgningspuljen til modning af modificeret ACT-indsats til borgere med komplekse problemstillinger

​Formål
Ansøgningspuljens formål er at modne, dvs. udvikle og pilotteste, en modificeret ACT-indsats, som bygger på ACT-metoden, men som er mere implementerbar og omkostningseffektiv, og som i højere grad passer ind i kommunernes eksisterende indsatser.
 
Hvem kan søge (ansøgerkreds)?
Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner.
 
Målgruppe
Ansøgningspuljens målgruppe er udsatte borgere fra 18 år og opefter med komplekse problemstillinger. Det kan være borgere med svære psykosociale problemstillinger, fx psykiske lidelser og samtidigt misbrug, hjemløshed, manglende tilknytning til beskæftigelses- og uddannelsessystemet eller andre sociale problemstillinger.
 
Projektperiode
Midlerne skal anvendes i perioden 1. oktober 2019 til 30. juni 2022.
 
Hvad kan der søges støtte til?
Der kan søges om støtte fra ansøgningspuljen til udgifter til deltagelse i kompetenceudvikling, lønudgifter, herunder frikøb af medarbejdere til deltagelse i Socialstyrelsens kompetenceudvikling, transport, aktiviteter, dokumentation, samt tilskud til øvrige udgifter i forbindelse med at udvikle og modne indsatsen.
 
Midler til fordeling
Der er afsat i alt 9,0 mio. kr. til ansøgningspuljen. Det forventes, at tre til fem kommuner modtager støtte fra ansøgningspuljen.
 
Finanslovskonto
§ 15.75.06.10.
 
Kontaktperson
Faglige spørgsmål kan stilles Frederik Hyllested, frhy@socialstyrelsen.dk eller til Center for Økonomi- og Tilskudsforvaltning på telefon 72 42 41 33, mandag-fredag mellem kl. 10.00 – 14.00, eller e-mail: tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk.
 
Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 
Tekniske spørgsmål
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning. 
 

 ansøgningsfrist

 
​2. september 2019 kl. 12
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 login med nemid

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     ansøgningsmateriale

     
     

     øvrigt materiale