Sider - Ansøgningspulje til styrket indsats til mænd i krise

Ansøgningspulje til styrket indsats til mænd i krise

Udskydelse af udmøntning af ansøgningspulje til styrket indsats til mænd i krise
Ansøgere til puljen vil kunne forvente at få svar medio december 2019.

Hvem kan søge? (ansøgerkreds)
Kommunale og private krisecentre, som er særskilt målrettet mænd i krise.
 
Formål:
Formålet med ansøgningspuljen er at hjælpe mænd i krise med at komme videre i livet og undgå en social deroute som følge af fx partnervold, skilsmisse, arbejdsløshed mv.. 
 
Målgruppe:
Ansøgningspuljens målgruppe er mænd, som har været udsat for vold i nære relationer, eller på anden måde oplever en krise i livet, der kan give risiko for en social marginalisering..  
  
Projektperiode
Projektperioden er den 1. december 2019 til 30. november 2021.
 
Hvad kan der søges støtte til?
Der kan søges om støtte fra ansøgningspuljen til projekter i kommunale og private krisecentre, som er særskilt målrettet mænd i krise fx efter samlivsophør, fyring eller i forbindelse med partnervold. Tilbuddene kan både være målrettet mænd, der benytter eller har benyttet krisecentrenes tilbud og andre mænd krise.
 
Projekterne kan fx bestå af at tilbyde mænd i krise:
 
·        Ambulant rådgivning med henblik på at hjælpe mændene med afklaring af deres problemer, identificering af andre støttetilbud, brobygning til andre tilbud og terapeutiske samtaler.
·        Netværksaktiviteter i form af sociale aktiviteter på krisecentrene og/eller i lokalområdet, som kan styrke mændenes sociale relationer.
·        Efterværnsaktiviteter i form af netværksaktiviteter og rådgivningssamtaler målrettet mænd, der er fraflyttet krisecentrene.
 
 
Midler til fordeling
4,8 mio. kr.
 
Finanslovskonto
§ 15.75.31.10
 
Kontaktperson
Faglige spørgsmål kan stilles til Lars Balle Jensen, lbje@socialstyrelsen.dk eller til Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning på telefon 72 42 41 33, mandag til fredag mellem kl. 10 og 14, eller e-mail: tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk.
 
  
Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 
Tekniske spørgsmål
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning. 
 

 Udmeldt dato

 
28. august 2019
 

 Ansøgningsfrist

 
​10. oktober 2019, Kl. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med nemid

 
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale