Sider - Ansøgningspulje til bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage

Ansøgningspulje til bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?
Lokale handicapråd og lokale interesseorganisationer.
 
Formål
Formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til initiativer, der støtter borgere med handicap, og eventuelt deres pårørende, der oplever at have udfordringer med at forstå kommunens afgørelser og agere i klagesystemet.
 
Målgruppe
Borgere med handicap og evt. deres pårørende, der oplever at have udfordringer med at forstå kommunens afgørelser og agere i klagesystemet.
 
Projektperiode:
Projektperioden er fra 01 december 2018 til 31 december 2021.
 
Hvad kan der søges støtte til?
Projektudgifter i relation til projektet, herunder f.eks.: 
- Støtte til lokale bisidderordninger og lokale udrykkerkorps, som kan besøge botilbud, aktivitets- og samværstilbud mv. og orientere om retssikkerhed, klagemuligheder mv.,
- Lokale kampagnerLokale kampagner
- Informationsmateriale
- Samarbejdsprojekter, hvor kommunale myndigheder og lokale handicapråd eller lokale interesseorganisationer i fællesskab udarbejder udbyggede klagevejledninger e.l..
 
Beløbsgrænse for materialeanskaffelser:
Der gøres opmærksom på, at beløbsgrænsen for materialeanskaffelser ifm. projekterne er blevet hævet fra 50.000 kr. til 100.000 kr. efter bekendtgørelsen har været i høring.
 
 
Midler til fordeling: 6,0 mio. kr.
 
Finanslovskonto: § 15.64.02.20.
 
Kontaktperson
Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen kan stilles til Julie Tang på jult@socialstyrelsen.dk.
 
Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 
Tekniske spørgsmål vedr. portalen: stilles til portal@socialstyrelsen.dk.
 
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 

 Ansøgningsfrist

 
26. september 2018 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale