Sider - Ansøgningspulje til støtte til landsdækkende, frivillige organisationers uddeling af julehjælp 2019

Ansøgningspulje til støtte til landsdækkende, frivillige organisationers uddeling af julehjælp 2019

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?
Ansøgerkredsen er landsdækkende, frivillige organisationer, der uddeler julehjælp.
Formål
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte landsdækkende, frivillige organisationers arbejde med uddeling af julehjælp til familier med børn, som er økonomisk klemte og socialt udsatte, og som ikke har råd til at holde jul med mad og gaver.
Målgruppe
Ansøgningspuljens målgruppe er familier med børn, som er økonomisk klemte samt socialt udsatte, og som ikke har råd til at holde jul med mad og gaver.
 
Projektperiode
Projektperioden er fra 1. december 2019 til 31. december 2019.
 
Hvad kan der søges støtte til?
Der kan søges støtte til organisationens arbejde med direkte julehjælp til målgruppen, og tilskuddet skal anvendes til dette. Direkte julehjælp består typisk af fødevarer til en julemiddag og eventuelt en julegave til børnene. Julehjælpen kan udleveres som naturalier, gavekort til fødevarebutikker, legetøjskæder, sportsbutikskæder eller lignende.
 
Midler til fordeling:
Der er afsat i alt 4,0 mio. kr. til fordeling i 2019.
Finanslovskonto
§ 15.26.17.10.
 
Kontaktperson
Faglige spørgsmål kan stilles til Center for Økonomi- og Tilskudsforvaltning på telefon 72 42 41 33, mandag-fredag mellem kl. 10.00 – 14.00, eller e-mail: tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk 
Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
Tekniske spørgsmål
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 

 Udmeldt dato

 
​6. maj 2019
 

 Ansøgningsfrist

 
​12. juni 2019 kl. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale