Sider - Ansøgningspuljen til social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed

Ansøgningspuljen til social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed

 

Tilskudsforvaltning har den 27.06 rettet en fejl i budgetskemaet, som ikke var specificeret på månedsbasis. Ansøgere som har påbegyndt en projektansøgning før den 27.06 kan derfor opleve en fejl i budgetskemaet, som kun er åben for indtastning af budgettal i november måned. Disse ansøgere skal påbegynde en ny projektansøgning for at få vist det korrekte budgetskema

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?: Kommuner.

Formål: Ansøgningspuljens formål er at understøtte investeringer i indsatsen over for langvarigt hjemløse og derigennem sikre en større udbredelse af vidensbaserede indsatser i kommunernes hjemløseindsats.  Det forventes at støttede projekter implementerer en omkostningseffektiv og virkningsfuld indsats for borgere, som lever i langvarigt hjemløshed, hvilket skal medvirke til, at flere borgere i hjemløshed med komplekse problemstillinger kan modtage en virksom indsats, der er tilpasset deres behov.

 
Målgruppe: Målgruppen for ansøgningspuljen er borgere, som lever i langvarig hjemløshed og som har komplekse sociale problemstillinger.
 
Projektperiode: 1. november 2018 til 31. december 2021.
 
Hvad kan der søges støtte til?: Der kan søges støtte til løn, transport, aktiviteter, driftsudgifter i forbindelse med omlægningen, lovpligtige forsikringer og revision.
 
Midler til fordeling: 19,8 mio. kr.
 
Finanslovskonto: § 15.75.46.60.
 
Kontaktperson:
Tekniske spørgsmål vedr. portalen: stilles til portal@socialstyrelsen.dk.

Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
Bilag: Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 

 Ansøgningsfrist

 

29. juni 2018 kl. 12:00

 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale