Sider - Ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge

Ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge

Formål: Ansøgningspuljens formål er at støtte overgangen til et selvstændigt voksenliv for anbragte eller tidligere anbragte unge ved at sikre, at de unge kommer i egen bolig og i gang med uddannelse og beskæftigelse.
 

Målgruppe: Målgruppen for ansøgningspuljen er unge i alderen 18-22 år, der er omfattet af efterværn i § 76 i lov om social service. Det vil sige unge, som umiddelbart inden det fyldte 18 år er anbragt, har været anbragt eller har haft en kontaktperson. Målgruppen omfatter også unge i alderen 18-22 år, der er i efterværn eller har takket nej til efterværn.

Der skal ifølge servicelovens § 68, stk. 12, træffes afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for efterværn eller opretholdt anbringelse senest seks måneder forud for ophør af anbringelsen ved det fyldte 18. år. Indsatser vedr. efterfølgende efterværn målrettet de unge i denne periode er også omfattet af ansøgningspuljen.

Målgruppen for ansøgningspuljen omfatter også unge, som er anbragt uden for kommunen. Det enkelte projekt kan dog målrettes de unge, som har ophold i kommunen.
 
Hvem kan søge? (ansøgerkreds): Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner.
 
Projektperiode: Projektperioden er fra den 1. maj 2018 - 31. december 2020.

Hvad kan der søges støtte til?: Der kan søges støtte til dækning af udgifter til løn til projektets medarbejdere, honorar til konsulenter, aktiviteter, efteruddannelse, formidling mv.

Midler til fordeling: Der er 43 mio. kr. i ansøgningspuljen.

Finanslovskonto: § 15.75.06.10.
 

Kontaktperson: Faglige spørgsmål kan stilles til Stine Trøjborg Thomsen (mail: stho@socialstyrelsen.dk) og spørgsmål om administration af ansøgningspuljen kan stilles til Line Karlskov Jensen (mail: likj@socialstyrelsen.dk).

Bemærk: Ansøgningsskemaet skal udfyldes i henhold til vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge.  

 
Bilag: Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 
Tekniske spørgsmål vedr. portalen stilles til: portal@socialstyrelsen.dk
 
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
 

 Ansøgningsfrist

 
​2. marts 2018 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 LOGIN MED NEMID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     ANSØGNINGSMATERIALE

     
     

     ØVRIGT MATERIALE