Sider - Ansøgningspulje om støtte til at kvalificere rådgivning til unge i prostitutionslignende relationer

Ansøgningspulje om støtte til at kvalificere rådgivning til unge i prostitutionslignende relationer

Ansøgningspulje om forebyggelse af gråzoneprostitution § 15.75.12.40.

Hvem kan søge? (ansøgerkreds)

 • Frivillige og private organisationer, der tilbyder rådgivning og støtte til unge, samt frivillige og private organisationer med viden om unge i prostitutionslignende relationer.  
 • Frivillige eller private organisationer, der vælger at indgå i et samarbejde eller partnerskab, hører også inden for ansøgerkredsen.

Formål:
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte projekter, der tilbyder en målrettet og kvalificeret rådgivning og støtte til unge i alderen 15 til 30 år.

Målgruppe:
Målgruppen er unge mænd og kvinder mellem 15 til 30 år, der er i risiko for eller indgår i prostitutionslignende relationer.

Projektperiode:
Projektperioden er fra 1. september 2019 til 31. august 2022.

Hvad kan der søges støtte til?:
Projekter, hvor der tilbydes en målrettet, kvalificeret rådgivning og støtte til unge om prostitutionslignende relationer. Der kan søges om støtte til en opsøgende indsats, rådgivningen og støtte til målgruppen, kompetenceudvikling af medarbejdere, der indgår i rådgivningen, samt projektledelse, kontorhold mv.

Midler til fordeling:
10,0 mio. kr.

Finanslovskonto:
§ 15.75.12.40.

Kontaktperson:
Christine Høstbo, chos@socialstyrelsen.dk

Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
Tekniske spørgsmål
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 

 INFORMATIONSMØDE 24. MAJ

 
 

 ansøgningsfrist

 
​18. juni 2019 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 login med nemid

 
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
   

   ansøgningsmateriale

   
   

   øvrigt materiale