Sider - Velkommen til Tilskudsportalen

Velkommen til Tilskudsportalen

Tilskudsportalen er din indgang til Socialstyrelsens puljeområde. Her kan du holde dig orienteret om aktuelle puljer, puljer under behandling og fordelte puljer og ansøge om midler til dine projekter og få overblik over dine nye bevillinger.

I højre side finder du en vejledning til, hvordan du skal ansøge. Her kan du også finde oplysninger om betingelser for tilskudsmodtagere, regler for revision mm. Hvis du vil ansøge, skal du huske at logge ind med NemID.

Hvis du får en fejlmeddelelse i forbindelse med login med NemID samt oprettelse og/eller indsendelse af en ansøgning, kan du indsende en mail til portal@socialstyrelsen.dk med et screen dump af fejlmeddelelsen, samt en kort beskrivelse af hvor fejlen er opstået. Dokumentationen skal indsendes inden ansøgningsfristens udløb på den pågældende ansøgningspulje, for at ansøgningen bliver taget i betragtning. Ændringer i mailadresser skal altid meddeles, så vi kan registrere den ændrede mailadresse, idet I ellers ikke kan modtage post fra Socialstyrelsen til Jeres portalsager.

Henvendelser til Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning vedr. specifikke sager skal indsendes via jeres sag på Tilskudsportalen, hvis ansøgningen er indsendt via Tilskudsportalen. Øvrige henvendelser sendes til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk

Orientering om tilskud til uddannelsesmæssige aktiviteter for frivillige fra ansøgningspuljen Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper 
Tilskudsforvaltning har modtaget en forespørgsel om, hvorvidt der kan ydes tilskud fra ansøgningspuljen til et kursus for frivillige. Tilskudsforvaltning orienterer derfor om praksis på dette område. Det fremgår af Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og den dertilhørende vejledning, at der ikke kan ydes tilskud til dækning af udgifter til uddannelsesmæssige aktiviteter for frivillige. Der kan således ikke ydes tilskud til generelle uddannelsesmæssige aktiviteter for frivillige.
 
Der kan dog ydes tilskud til eksempelvis oplæring, indføring eller kurser mv., til frivillige, hvis det indgår som en nødvendig og relevant del af projektet. Det kan fx være i forbindelse med afprøvning af en konkret metode eller tilgang.
 
Det bemærkes, at der altid vil være tale om en konkret vurdering af det enkelte projekt.

Krav og betingelser for tilskud
I forlængelse af TV2 Dokumentaren ”Illegale i Danmark”, der er sendt første gang torsdag den 30. marts 2017, vil Socialstyrelsen understrege, at midler fra Socialstyrelsen skal anvendes inden for formålet med den pågældende ansøgningspulje og i overensstemmelse med krav og betingelser for tilskuddet. For ansøgningspuljer, der udmøntes af Socialstyrelsen, gælder bl.a. som udgangspunkt, at der kun kan ydes tilskud til målgrupper med lovligt ophold i Danmark.

Servicelovens anvendelsesområde
Børne- og Socialministeriet har udarbejdet en Analyse af servicelovens anvendelsesområde i forhold til udlændinge med processuelt eller ikke lovligt opholdsgrundlag. I analysen fastslås blandt andet den retsopfattelse, at en udlænding med processuelt ophold, dvs. en asylansøger eller ikkeasylansøger, der har ret til at opholde sig her i landet, mens udlændingens ansøgning om opholdstilladelse behandles, har lovligt ophold her i landet i servicelovens forstand. Ved fremtidige afgørelser i Socialstyrelsens tilskudsadministration vil retsopfattelsen i denne analyse som udgangspunkt blive lagt til grund. Analysen kan hentes ved at klikke her her.

 Ændring: Ansøgningspuljer udmeldes fremover ved bekendtgørelse

Fra den 1. juni 2016 overgår Socialstyrelsen til at udmelde ansøgningspuljer ved bekendtgørelser.*

Bekendtgørelserne vil indeholde oplysninger om

·         krav og kriterier, som ansøgere skal leve op til for at komme i betragtning til støtte fra en ansøgningspulje

·         krav og betingelser, som gælder for anvendelse af tilskud, regnskabsaflæggelse mv.

 
Til hver bekendtgørelse udarbejdes en vejledning, som guider ansøger i arbejdet med ansøgninger om støtte og i administration af tilskud fra Socialstyrelsens puljer.
 
Socialstyrelsens ansøgningspuljer vil også fremadrettet blive udmeldt via styrelsens Tilskudsportal, og ansøgningsproceduren er den samme.  Ændringen betyder ikke ændrede forhold for eksisterende tilskudsmodtagere.
 
*Dette gælder ikke de tips- og lottopuljer, som Socialstyrelsen administrerer baggrund af udlodningslovens bestemmelser.
 
 

 

 
 

 Aktuelle ansøgningspuljer - Åbne for ansøgning

 
PuljenavnAnsøgningsfrist
 

 Den europæiske fond for bistand til de socialt dårligst stillede (FEAD)

 

 

 Vejledninger

 
 

 Tekniske krav fra NemID

 
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
 

 Serviceoplysninger

 

​CVR  nr. for Puljestyring: 26144698

Konto til returbetaling:
Reg: 0216 Konto: 4069040128

Hvis returbetalingen vedrører Tips/Lotto midler anvendes:
Reg: 0216 Konto: 4069132715

Husk at angive dit journalnr. ved tilbagebetaling.

 

 Tilmeld nyhedsbrev

 
 

 Kontaktoplysninger

 

Socialstyrelsen, Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning

Landemærket 9
1119 København K

Henvendelser om faglige og administrative spørgsmål kan rettes til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk  eller til telefon:+45 91 37 02 00 i telefontiden kl. 10-14.

Henvendelser om tekniske spørgsmål skal ske til pr. E-mail til portal@socialstyrelsen.dk 

 

 FAQ