Sider - Velkommen til Tilskudsportalen

Velkommen til Tilskudsportalen

Ny indgang til oplysninger om puljer og tilskud
Tilskudsportalen opdateres ikke fra 1. januar 2020. For information om tilskud og ansøgningspuljer se Socialstyrelsens hjemmeside under Puljer og tilskud.
 
Indsendelse af materialer
Boksen "Indsend yderligere information virker ikke! Derfor bedes du benytte dig af sikkermail eller e-Boks til at indsende materialer, herunder regnskab, revisionsprotokol, revisorerklæring m.fl. Læs om fremgangsmåden på Socialstyrelsens hjemmeside under Puljer og tilskud
 
Introduktion til Tilskudsportalen                                                                                                            
Tilskudsportalen er din indgang til Socialstyrelsens puljeområde. Her kan du holde dig orienteret om aktuelle puljer, puljer under behandling og fordelte puljer og ansøge om midler til dine projekter og få overblik over dine nye bevillinger.
I højre side finder du en vejledning til, hvordan du skal ansøge. Her kan du også finde oplysninger om betingelser for tilskudsmodtagere, regler for revision mm. Hvis du vil ansøge, skal du huske at logge ind med NemID.
Hvis du får en fejlmeddelelse i forbindelse med login med NemID samt oprettelse og/eller indsendelse af en ansøgning, kan du indsende en mail til portal@socialstyrelsen.dk med et screen dump af fejlmeddelelsen, samt en kort beskrivelse af hvor fejlen er opstået. Dokumentationen skal indsendes inden ansøgningsfristens udløb på den pågældende ansøgningspulje, for at ansøgningen bliver taget i betragtning. Ændringer i mailadresser skal altid meddeles, så vi kan registrere den ændrede mailadresse, idet I ellers ikke kan modtage post fra Socialstyrelsen til Jeres portalsager.
Henvendelser til Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning vedr. specifikke sager skal indsendes via jeres sag på Tilskudsportalen, hvis ansøgningen er indsendt via Tilskudsportalen. Øvrige henvendelser sendes til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk
Håndtering af personoplysninger på tilskudsportalen 
Når du logger på Tilskudsportalen, registreres følgende personoplysninger om dig:
 
·        Email
·        CPR-nr. (hvis du logger på med privat NemID)
·        Navn
·        Adresse
·        Virksomhed (hvis du logger på med nøglefil eller erhvervs-NemID)
·        CVR (hvis du logger på med nøglefil eller erhvervs-NemID)
·        Oprettelsestidspunkt
 
Dine personoplysninger registreres med det formål at sagsbehandle din ansøgning til udmøntning af ministeriets bevillinger og udlodningsmidler på Børne- og Socialområdet.
Dit cpr-nr. videregives til SKAT, hvis du personligt står som tilskudsmodtager.
 
Læs om hvordan Socialstyrelsen bruger dine oplysninger samt dine rettigheder som registreret i vores persondatapolitik på socialstyrelsen.dk/persondata.
 
Ændring af bekendtgørelse om indhentelse af børneattester
Fra den 1. januar 2018 skal frivillige sociale organisationer og foreninger, der modtager støtte fra ansøgningspuljer og/eller driftsstøtte Social- og Indenrigsministeriets område, indhente en børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, samt for personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn. Bestemmelsen gælder for såvel lønnet arbejde som frivillig, ulønnet arbejde/beskæftigelse. Hidtil har reglerne kun omfattet kommunerne, socialtilsynet, regionsrådene samt frivillige sociale organisationer, der modtager økonomisk støtte efter servicelovens § 18, stk. 2. 
 
Det er vigtigt, at frivillige sociale organisationer og foreninger, der modtager midler fra ansøgningspuljer og/eller driftsstøtte på Social- og Indenrigsministeriets område, er opmærksomme på, at der skal indhentes børneattester i det omfang, reglerne i bekendtgørelsen kræver det. 
 
De nye regler gælder fra d. 1. januar 2018 og omfatter modtagere af tilskud fra ansøgningspuljer og modtagere af driftstilskud på Social- og Indenrigsministeriets område, når de ansætter eller beskæftiger personer fx i projekter. 
Både nuværende og fremtidige tilskudsmodtagere er omfattet af reglerne.
Se bekendtgørelsen her

Servicelovens anvendelsesområde
Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet en Analyse af servicelovens anvendelsesområde i forhold til udlændinge med processuelt eller ikke lovligt opholdsgrundlag. I analysen fastslås blandt andet den retsopfattelse, at en udlænding med processuelt ophold, dvs. en asylansøger eller ikkeasylansøger, der har ret til at opholde sig her i landet, mens udlændingens ansøgning om opholdstilladelse behandles, har lovligt ophold her i landet i servicelovens forstand. Ved fremtidige afgørelser i Socialstyrelsens tilskudsadministration vil retsopfattelsen i denne analyse som udgangspunkt blive lagt til grund. Analysen kan hentes ved at klikke her her.
Statens Tilskudspuljer - en fællesstatslig puljeportal: https://www.statens-tilskudspuljer.dk/
 

 

 
 

 Aktuelle ansøgningspuljer - Åbne for ansøgning

 
PuljenavnAnsøgningsfrist
 

 Den europæiske fond for bistand til de socialt dårligst stillede (FEAD)

 
 

 Nyheder

 
 

 Tekniske krav fra NemID

 
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
 

 Serviceoplysninger

 

Du kan se serviceoplysninger, herunder Tilskudsforvaltnings CVR, kontonr. til returbetaling m.m. på Socialstyrelsens hjemmeside.

 

 Tilmeld nyhedsbrev

 
 

 Kontaktoplysninger

 

Socialstyrelsen, Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning

Edisonsvej 1, 5000 Odense C

Henvendelser om faglige og administrative spørgsmål kan rettes til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk  eller til telefon:+45 72 42 41 33 i telefontiden kl. 10-14:00.

Henvendelser om tekniske spørgsmål skal ske til pr. E-mail til portal@socialstyrelsen.dk 

 

 

 FAQ