Sider - Velkommen til Tilskudsportalen

Velkommen til Tilskudsportalen

Tilskudsportalen er din indgang til Socialstyrelsens puljeområde. Her kan du holde dig orienteret om aktuelle puljer, puljer under behandling og fordelte puljer og ansøge om midler til dine projekter og få overblik over dine nye bevillinger.

I højre side finder du en vejledning til, hvordan du skal ansøge. Her kan du også finde oplysninger om betingelser for tilskudsmodtagere, regler for revision mm. Hvis du vil ansøge, skal du huske at logge ind med NemID.

Hvis du får en fejlmeddelelse i forbindelse med login med NemID eller oprettelse af en ansøgning, kan du indsende en mail til portal@socialstyrelsen.dk med et screen dump af fejlmeddelelsen, samt en kort beskrivelse af hvor fejlen er opstået. Ændringer i mailadresser skal altid meddeles, så vi kan registrere den ændrede mailadresse, idet I ellers ikke kan modtage post fra Socialstyrelsen til Jeres portalsager.

Henvendelser til Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning vedr. specifikke sager skal indsendes via jeres sag på Tilskudsportalen, hvis ansøgningen er indsendt via Tilskudsportalen. Øvrige henvendelser sendes til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk.


Udmøntning af ansøgningspuljer

Ansøgningspuljer, hvor udmøntning var forventet til at finde sted ultimo maj, forventes at blive udmøntet i løbet af juni. Forskydningen skyldes blandt andet, at Tilskudsforvaltning ultimo maj har været nødsaget til at foretage systemopgradering af Tilskudsforvaltnings IT-systemer. Du kan læse mere om de forventede udmøntningstidspunkter på de konkrete ansøgningspuljers sider her på Tilskudsportalen.

Krav og betingelser for tilskud

I forlængelse af TV2 Dokumentaren ”Illegale i Danmark”, der er sendt første gang torsdag den 30. marts, vil Socialstyrelsen understrege, at midler fra Socialstyrelsen skal anvendes inden for formålet med den pågældende ansøgningspulje og i overensstemmelse med krav og betingelser for tilskuddet. For ansøgningspuljer, der udmøntes af Socialstyrelsen, gælder bl.a. som udgangspunkt, at der kun kan ydes tilskud til målgrupper med lovligt ophold i Danmark.

Servicelovens anvendelsesområde

Børne- og Socialministeriet har udarbejdet en Analyse af servicelovens anvendelsesområde i forhold til udlændinge med processuelt eller ikke lovligt opholdsgrundlag. I analysen fastslås bl.a. den retsopfattelse, at en udlænding med processuelt ophold, dvs. en asylansøger eller ikkeasylansøger, der har ret til at opholde sig her i landet, mens udlændingens ansøgning om opholdstilladelse behandles, har lovligt ophold her i landet i servicelovens forstand. Ved fremtidige afgørelser i Socialstyrelsens tilskudsadministration vil retsopfattelsen i denne analyse som udgangspunkt blive lagt til grund. Analysen kan hentes ved at klikke her her.

 

Orientering om forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017

Tilskudsforvaltning har udarbejdet en oversigt over forventede tidspunkter for udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen i 2017. Derudover fremgår ansøgningspuljernes formål og ansøgerkreds. Der tages forbehold for mindre ændringer samt tilføjelser til oversigten, som kan hentes ved at klikke her.

Ændring: Ansøgningspuljer udmeldes fremover ved bekendtgørelser 

Fra den 1. juni 2016 overgår Socialstyrelsen til at udmelde ansøgningspuljer ved bekendtgørelser.*

 
Bekendtgørelserne vil indeholde oplysninger om:
 
·         krav og kriterier, som ansøgere skal leve op til for at komme i betragtning til støtte fra en ansøgningspulje
·         krav og betingelser, som gælder for anvendelse af tilskud, regnskabsaflæggelse mv.
 
Til hver bekendtgørelse udarbejdes en vejledning, som guider ansøger i arbejdet med ansøgninger om støtte og i administration af tilskud fra Socialstyrelsens puljer.
 
Socialstyrelsens ansøgningspuljer vil også fremadrettet blive udmeldt via styrelsens Tilskudsportal, og ansøgningsproceduren er den samme.  Ændringen betyder ikke ændrede forhold for eksisterende tilskudsmodtagere.
 
*Dette gælder ikke de tips- og lottopuljer, som Socialstyrelsen administrerer baggrund af udlodningslovens bestemmelser.
 
 

 

 
 

 Aktuelle ansøgningspuljer - Åbne for ansøgning

 
PuljenavnAnsøgningsfrist
 

 Den europæiske fond for bistand til de socialt dårligst stillede (FEAD)

 

 

 Vejledninger

 
 

 Tekniske krav fra NemID

 
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
 

 Serviceoplysninger

 

​CVR  nr. for Puljestyring: 26144698

Konto til returbetaling:
Reg: 0216 Konto: 4069040128

Hvis returbetalingen vedrører Tips/Lotto midler anvendes:
Reg: 0216 Konto: 4069132715

Husk at angive dit journalnr. ved tilbagebetaling.

 

 Tilmeld nyhedsbrev

 
 

 Kontaktoplysninger

 

Socialstyrelsen, Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning

Landemærket 9
1119 København K

Henvendelser om faglige og administrative spørgsmål kan rettes til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk  eller til telefon:+45 91 37 02 00 i telefontiden kl. 10-14.

Henvendelser om tekniske spørgsmål skal ske til pr. E-mail til portal@socialstyrelsen.dk 

 

 FAQ