Sider - Velkommen til Tilskudsportalen

Velkommen til Tilskudsportalen

Udskydelse af udmøntning af SærligSoc 2018
Grundet en ekstraordinær travlhed i 4. kvartal 2018 udskydes udmøntning af SærligSoc (FL § 07.18.19.50) til slutningen af januar 2019. Projektperioden forventes udskudt tilsvarende, så der fortsat vil være 2 år til at gennemføre projekter. 
 
Fejl ved indsendelse af regnskab
Der er p.t. systemfejl, der gør, at der ikke kan indsendes regnskab. Vi arbejder på højtryk for at løse problemet.
 
Introduktion til tilskudsportalen                                                                                                                Tilskudsportalen er din indgang til Socialstyrelsens puljeområde. Her kan du holde dig orienteret om aktuelle puljer, puljer under behandling og fordelte puljer og ansøge om midler til dine projekter og få overblik over dine nye bevillinger.
I højre side finder du en vejledning til, hvordan du skal ansøge. Her kan du også finde oplysninger om betingelser for tilskudsmodtagere, regler for revision mm. Hvis du vil ansøge, skal du huske at logge ind med NemID.
Hvis du får en fejlmeddelelse i forbindelse med login med NemID samt oprettelse og/eller indsendelse af en ansøgning, kan du indsende en mail til portal@socialstyrelsen.dk med et screen dump af fejlmeddelelsen, samt en kort beskrivelse af hvor fejlen er opstået. Dokumentationen skal indsendes inden ansøgningsfristens udløb på den pågældende ansøgningspulje, for at ansøgningen bliver taget i betragtning. Ændringer i mailadresser skal altid meddeles, så vi kan registrere den ændrede mailadresse, idet I ellers ikke kan modtage post fra Socialstyrelsen til Jeres portalsager.
Henvendelser til Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning vedr. specifikke sager skal indsendes via jeres sag på Tilskudsportalen, hvis ansøgningen er indsendt via Tilskudsportalen. Øvrige henvendelser sendes til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk
Oversigt over forventet udmelding og udmøntning af ansøgningspuljer i Socialstyrelsen 2018. Hent puljekalenderen her: Puljekalender til portalen 
 
Håndtering af personoplysninger på tilskudsportalen 
Når du logger på Tilskudsportalen, registreres følgende personoplysninger om dig:
 
·        Email
·        CPR-nr. (hvis du logger på med privat NemID)
·        Navn
·        Adresse
·        Virksomhed (hvis du logger på med nøglefil eller erhvervs-NemID)
·        CVR (hvis du logger på med nøglefil eller erhvervs-NemID)
·        Oprettelsestidspunkt
 
Dine personoplysninger registreres med det formål at sagsbehandle din ansøgning til udmøntning af ministeriets bevillinger og udlodningsmidler på Børne- og Socialområdet.
Dit cpr-nr. videregives til SKAT, hvis du personligt står som tilskudsmodtager.
 
Læs om hvordan Socialstyrelsen bruger dine oplysninger samt dine rettigheder som registreret i vores persondatapolitik på socialstyrelsen.dk/persondata.
 
Ændring: Ændring af bekendtgørelse om indhentelse af børneattester
Fra den 1. januar 2018 skal frivillige sociale organisationer og foreninger, der modtager støtte fra ansøgningspuljer og/eller driftsstøtte på Børne- og Socialministeriets område, indhente en børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, samt for personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn. Bestemmelsen gælder for såvel lønnet arbejde som frivillig, ulønnet arbejde/beskæftigelse. Hidtil har reglerne kun omfattet kommunerne, socialtilsynet, regionsrådene samt frivillige sociale organisationer, der modtager økonomisk støtte efter servicelovens § 18, stk. 2.
 
Det er vigtigt, at frivillige sociale organisationer og foreninger, der modtager midler fra ansøgningspuljer og/eller driftsstøtte på Børne- og Socialministeriets område, er opmærksomme på, at der skal indhentes børneattester i det omfang, reglerne i bekendtgørelsen kræver det. 
 
De nye regler gælder fra d. 1. januar 2018 og omfatter modtagere af tilskud fra ansøgningspuljer og modtagere af driftstilskud på Børne- og Socialministeriets område, når de ansætter eller beskæftiger personer fx i projekter. 
Både nuværende og fremtidige tilskudsmodtagere er omfattet af reglerne.
Se bekendtgørelsen her
Krav og betingelser for tilskud
I forlængelse af TV2 Dokumentaren ”Illegale i Danmark”, der er sendt første gang torsdag den 30. marts 2017, vil Socialstyrelsen understrege, at midler fra Socialstyrelsen skal anvendes inden for formålet med den pågældende ansøgningspulje og i overensstemmelse med krav og betingelser for tilskuddet. For ansøgningspuljer, der udmøntes af Socialstyrelsen, gælder bl.a. som udgangspunkt, at der kun kan ydes tilskud til målgrupper med lovligt ophold i Danmark.

Servicelovens anvendelsesområde
Børne- og Socialministeriet har udarbejdet en Analyse af servicelovens anvendelsesområde i forhold til udlændinge med processuelt eller ikke lovligt opholdsgrundlag. I analysen fastslås blandt andet den retsopfattelse, at en udlænding med processuelt ophold, dvs. en asylansøger eller ikkeasylansøger, der har ret til at opholde sig her i landet, mens udlændingens ansøgning om opholdstilladelse behandles, har lovligt ophold her i landet i servicelovens forstand. Ved fremtidige afgørelser i Socialstyrelsens tilskudsadministration vil retsopfattelsen i denne analyse som udgangspunkt blive lagt til grund. Analysen kan hentes ved at klikke her her.
Ændring: Ansøgningspuljer udmeldes fremover ved bekendtgørelse
Fra 1. juni 2016 overgår Socialstyrelsen til at udmelde ansøgningspuljer ved bekendtgørelser.*
Bekendtgørelserne vil indeholde oplysninger om
·         krav og kriterier, som ansøgere skal leve op til for at komme i betragtning til støtte fra en ansøgningspulje
·         krav og betingelser, som gælder for anvendelse af tilskud, regnskabsaflæggelse mv.

* Dette gælder ikke de tips- og lottopuljer, som Socialstyrelsen administerer baggrund af udlodningslovens bestemmelse.
 
Til hver bekendtgørelse udarbejdes en vejledning, som guider ansøger i arbejdet med ansøgninger om støtte og i administration af tilskud fra Socialstyrelsens puljer. 
  
Socialstyrelsens ansøgningspuljer vil også fremadrettet blive udmeldt via styrelsens Tilskudsportal, og ansøgningsproceduren er den samme.  Ændringen betyder ikke ændrede forhold for eksisterende tilskudsmodtagere.
Statens Tilskudspuljer - en fællesstatslig puljeportal: https://www.statens-tilskudspuljer.dk/
 

 

 
 

 Aktuelle ansøgningspuljer - Åbne for ansøgning

 
PuljenavnAnsøgningsfrist
 

 Den europæiske fond for bistand til de socialt dårligst stillede (FEAD)

 
 

 Vejledninger

 
 

 Tekniske krav fra NemID

 
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
 

 Serviceoplysninger

 

​CVR  nr. for Tilskudsforvaltning: 26144698

Konto til returbetaling:
Reg: 0216 Konto: 4069040128

Hvis returbetalingen vedrører Tips/Lotto midler anvendes:
Reg: 0216 Konto: 4069132715

Husk at angive dit journalnr. ved tilbagebetaling.

 

 Tilmeld nyhedsbrev

 
 

 Kontaktoplysninger

 

Socialstyrelsen, Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning

Edisonsvej 1, 5000 Odense C

Henvendelser om faglige og administrative spørgsmål kan rettes til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk  eller til telefon:+45 72 42 41 33 i telefontiden kl. 10-14.

Henvendelser om tekniske spørgsmål skal ske til pr. E-mail til portal@socialstyrelsen.dk 

 

 

 FAQ