Sider - Velkommen til Tilskudsportalen

Velkommen til Tilskudsportalen

Tilskudsportalen er din indgang til Socialstyrelsens puljeområde. Her kan du holde dig orienteret om aktuelle puljer, puljer under behandling og fordelte puljer og ansøge om midler til dine projekter og få overblik over dine nye bevillinger.
I højre side finder du en vejledning til, hvordan du skal ansøge. Her kan du også finde oplysninger om betingelser for tilskudsmodtagere, regler for revision mm. Hvis du vil ansøge, skal du huske at logge ind med NemID.

Hvis du får en fejlmeddelelse i forbindelse med login med NemID eller oprettelse af en ansøgning, kan du indsende en mail til portal@socialstyrelsen.dk med et screen dump af fejlmeddelelsen, samt en kort beskrivelse af hvor fejlen er opstået. 

Henvendelser til Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning vedr. specifikke sager skal indsendes via jeres sag på Tilskudsportalen, hvis ansøgningen er indsendt via Tilskudsportalen. Øvrige henvendelser sendes til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk

NB: Telefontid fredag den 27. maj 2016 

Fredag den 27. maj 2016 er puljetelefonen lukket. Der er almindelig træffetid fra mandag den 30. maj 2016 kl 10.00.
 
Henvendelser om faglige og administrative spørgsmål kan rettes til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk.

Henvendelser om tekniske spørgsmål i forbindelse med Tilskudsportalen skal ske pr. e-mail til portal@socialstyrelsen.dk.
 
E-mails vil ikke blive besvaret fredag den 27. maj 2016. Vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt fra mandag den 30. maj 2016.

 

Ændring: Ansøgningspuljer udmeldes fremover ved bekendtgørelser 

Fra den 1. juni 2016 overgår Socialstyrelsen til at udmelde ansøgningspuljer ved bekendtgørelser.*
 
Bekendtgørelserne vil indeholde oplysninger om:
 
·         krav og kriterier, som ansøgere skal leve op til for at komme i betragtning til støtte fra en ansøgningspulje
·         krav og betingelser, som gælder for anvendelse af tilskud, regnskabsaflæggelse mv.
 
Til hver bekendtgørelse udarbejdes en vejledning, som guider ansøger i arbejdet med ansøgninger om støtte og i administration af tilskud fra Socialstyrelsens puljer.
 
Socialstyrelsens ansøgningspuljer vil også fremadrettet blive udmeldt via styrelsens Tilskudsportal, og ansøgningsproceduren er den samme.  Ændringen betyder ikke ændrede forhold for eksisterende tilskudsmodtagere.
 
*Dette gælder ikke de tips- og lottopuljer, som Socialstyrelsen administrerer baggrund af udlodningslovens bestemmelser.

 

Projekter på ældre-, dagtilbuds-, ligestillings-, integrations- og ydelsesområdet

Ansvaret for projekter på ældreområdet, dagtilbudsområdet, ligestillingsområdet , integrationsområdet  og ydelesområdet er overgået fra Social- og Indenrigsministeriet (det tidligere Ministerium for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold) til andre ministerområder. Henvendelser vedrørende sager på disse områderkan fremover sendes til:

Dagtilbud- og ligestillingsområdet:  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, puljefou@uvm.dk

Ældreområdet: Sundheds- og Ældreministeriet, sum@sum.dk

Integrationsområdet: Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), pulje@siri.dk

Ydelsesområdet: Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), puljestyring@star.dk 

 

Orientering om udmøntning af ansøgningspuljen § 15.13.15.10 Frivilligt socialt arbejde (PUF-puljen)
 
Ansøgningsfristen til PUF-puljen er i år forlænget og søgningen har i 2016 været særlig stor. Derfor tager det desværre lidt længere tid at sagsbehandle alle ansøgninger end tidligere udmeldt. Socialstyrelsen bestræber sig på en så hurtig sagsbehandling som muligt, og det forventes, at ansøgere til ansøgningspuljen vil få svar på ansøgningen medio juni 2016.
 
 

 

 
 

 Aktuelle ansøgningspuljer - Åbne for ansøgning

 
PuljenavnAnsøgningsfrist
 

 Den europæiske fond for bistand til de socialt dårligst stillede (FEAD)

 

 

 Vejledninger

 
 

 Tekniske krav fra NemID

 
 

 Serviceoplysninger

 

​CVR  nr. for Puljestyring: 26144698

Konto til returbetaling:
Reg: 0216 Konto: 4069040128

Hvis returbetalingen vedrører Tips/Lotto midler anvendes:
Reg: 0216 Konto: 4069132715

Husk at angive dit journalnr. ved tilbagebetaling.

 

 Tilmeld nyhedsbrev

 
 

 Kontaktoplysninger

 

Socialstyrelsen, Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning

Landemærket 9
1119 København K

Henvendelser om faglige og administrative spørgsmål kan rettes til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk  eller til telefon:+45 91 37 02 00 i telefontiden kl. 10-14.

Henvendelser om tekniske spørgsmål skal ske til pr. E-mail til portal@socialstyrelsen.dk 

 

 FAQ