Sider - Ansøgningspulje til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

Ansøgningspulje til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

11. juli 2018: Orientering om hvem materialet kan/skal rettes imod
Tilskudsforvaltning har modtaget en henvendelse om formålet med ansøgningspuljen, herunder hvem materialet kan/skal være rettet imod.
 
På den baggrund skal det præciseres, at materialet ikke udelukkende må have personalet som målgruppe. Formålet med puljen er at udvikle materiale, børnene og de unge kan bruge. Det vil dog også kunne være nødvendigt at understøtte fagpersonerne i at sikre, at budskabet når ud til målgruppen, altså at de fagprofessionelle kan hjælpe målgruppen til at forholde sig til og forstå materialet, særligt når der er tale om kognitive handicap.
Således kan der ikke alene produceres materiale til pædagoger og andet fagpersonale, da målgruppen er børn og unge med handicap. Der kan dog godt produceres materiale til både målgruppen og fagpersonalet, hvor materialet til fagpersonalet som oftest vil have karakter af at være vejledende ift. at guide børnene og de unge.
 
Hvem kan søge (ansøgerkreds)?: Frivillige og private organisationer samt interesseorganisationer.
 
Formål: Formålet med ansøgningspuljen er at støtte initiativer, der styrker evnen til grænsesætning og konflikthåndtering hos børn og unge med handicap for dermed at forebygge seksuelle overgreb.
 
Målgruppe: Målgruppen for ansøgningspuljen er børn og unge med handicap, primært børn og unge med kognitive handicap som fx. ADHD, autisme, kommunikationsvanskeligheder og udviklingshæmning.
 
Projektperiode: 01.12.2018 – 31.12.2021
 
Hvad kan der søges støtte til?: Projektudgifter i relation til projektet, herunder udvikling og afprøvning af målrettet materiale og kampagneaktiviteter til målgruppen.
 
Midler til fordeling: 8,4 mio. kr.
 
Finanslovskonto: § 15.13.27.20.
 
Kontaktperson: Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen kan stilles til Julie Tang på jult@socialstyrelsen.dk.
Tekniske spørgsmål vedr. portalen sendes til portal@socialstyrelsen.dk
 

Bilag: Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Tekniske spørgsmål vedr. portalen: stilles til portal@socialstyrelsen.dk.
 
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 

 Ansøgningsfrist

 
29. august 2018 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med Nemid

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale