Sider - Flere med i lokale fællesskaber

Flere med i lokale fællesskaber

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?
Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige foreninger og organisationer i samarbejde med en eller flere
kommuner og/eller lokale frivilligcentre.
 
Samarbejdspartnerne kan desuden inddrage andre relevante aktører i projekterne som f.eks. regioner, virksomheder
og andre private aktører.
Præcisering af ansøgerkredsen for ansøgningspuljen Flere med i lokale fællesskaber
Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige foreninger og organisationer i samarbejde med en eller flere kommuner og/eller lokale frivilligcentre. For denne ansøgningspulje gælder, at det er den frivillige forening/organisation, der samarbejder med en eller flere kommuner og/eller lokale frivilligcentre, der kan ansøge puljen. En kommune eller et lokalt frivilligcenter kan derfor ikke stå som tilskudsmodtager og afsender af ansøgningen til ansøgningspuljen.

Formål
Ansøgningspuljens formål er at realisere og forankre konkrete og innovative idéer til løsning af lokale sociale probleme
Målgruppe
Socialt udsatte børn og voksne, borgere med handicap, som er uden for arbejdsfællesskabet, samt ældre.
 
Projektperiode:
Projektperioden er fra 01. december 2018 til 30. november 2021.
 
Hvad kan der søges støtte til?
Der kan søges om støtte til udgifter i relation til projektet, herunder udgifter til realisering af en konkret idé samt udgifter til at opbygge kapacitet i organisationen/foreningen og frivilligcenters drift til at kunne realisere andre innovative projekter.
 
Midler til fordeling: 5,2 mio. kr.
 
Finanslovskonto: § 15.75.47.10.
 
Kontaktperson
Faglige spørgsmål kan stilles til Sarah Gråskov, slgr@socialstyrelsen.dk eller Tilskudsforvaltning, tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk.
 
Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 
Tekniske spørgsmål vedr. portalen stilles til portal@socialstyrelsen.dk.
 
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 

 Ansøgningsfrist

 
​26. september 2018 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale