Sider - Ansøgningspulje til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud

Ansøgningspulje til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud

OBS: Det er et krav, at puljemidlerne anvendes på personale, der ikke indenfor de seneste 24 mdr. har gennemgået eller er i gang med at gennemgå et førstehjælpskursus. De 24 måneder regnes fra tidspunktet for afholdelse af førstehjælpskurset.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?
Ansøgerkredsen er kommuner. Kommunerne forpligter sig til at sikre, at også personale fra private dagtilbud får mulighed for at indgå i førstehjælpskurser.

Formål:
Ansøgningspuljens formål er at styrke fokus på førstehjælp i dagtilbud. Dette skal ske gennem førstehjælpskurser til personale i dagtilbud.

Målgruppe
Personale i dagtilbud

Projektperiode

01-02-2019 til 31-01-2022

Hvad kan der søges støtte til?
Kommunerne kan søge støtte til førstehjælpskurser til personale i offentlige og private dagtilbud. Der er krav om en medfinansiering på 25 % af udgifterne til førstehjælpskurserne.

Midler til fordeling
Der er afsat 7,8 mio. kr. til ansøgningspuljen

Finanslovskonto
§ 15.25.23.10.

Kontaktperson

Faglige spørgsmål stilles til Camilla Bæth tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk
Tekniske spørgsmål vedr. portalen: portal@Socialstyrelsen.dk
 
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 
Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 

 ansøgningsfrist

 
Den 9. oktober 2018 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 login med nemid

 
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale