Sider - Afprøvning af evidensbaseret familie- og forældreprogram (genudmelding)

Afprøvning af evidensbaseret familie- og forældreprogram (genudmelding)

Genudmelding af ansøgningspuljen
Ansøgningspuljen har tidligere været udmeldt, men på grund af for få ansøgere ved fristens udløb, genudmeldes ansøgningspuljen. Ansøgningspuljen kan søges af alle interesserede frem til ansøgningsfristen den 21. april 2016, og alle, der ønsker at komme i betragtning til støtte fra ansøgningspuljen, skal ansøge på ny.
 
Reviderede kriterier for tildeling af støtte
I forbindelse med genudmeldingen er kriterierne for tildeling af støtte blevet revideret, bl.a. er der sket ændring af minimumskravene til antal deltagere, som skal gennemføre afprøvning af Stepping Stones-programmet, så de forholdsmæssigt følger kommunestørrelsen. Ændringerne fremgår af ansøgningspuljens vejledning, som findes på tilskudsportalens hjemmeside.
 
Hvem kan søge?
Kommuner kan ansøge
 
Formål
Formålet med ansøgningspuljen er at styrke forældrene i målgruppen i at mestre at have et barn med handicap. Derigennem skal projekterne forebygge, at problemer i familien og hos barnet med handicap vokser sig større samt begrænse risikoen for, at søskende ender i mistrivsel eller sociale problemer.
 
Målgruppe
Målgruppen for projektet er forældre til børn på 2-12 år med varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Det kan for eksempel dreje sig om forsinket personlig udvikling samt kommunikative og sociale udfordringer.
 
Målgruppen er som udgangspunkt forældrepar. Det vil sige, at såfremt begge forældre har samvær med barnet, skal begge deltage i programmet, uanset om parret er gift, samboende, skilt eller ikke bor sammen. Hvis ikke begge forældre har samvær med barnet, eller kommunen vurderer, at der er en særlig begrundet årsag hertil, kan en forælder deltage alene.
 
Projektperiode
15. juni 2016 til 31. marts 2017. Der skal søges midler af to omgange, og anden ansøgningspulje dækker perioden fra 1. april 2017 til 31. december 2017.
 
Hvad kan der søges støtte til?
Der kan søges til lønudgifter til aflønning af medarbejdere i projektet, uddannelse, revision, forsikringer, transport, supervision mv.
 
Midler til fordeling
Der er afsat 6,1 mio. kr., som skal søges af to omgange. Med denne ansøgningspulje søges der for perioden 15. juni 2016 til 31. marts 2017, hvor der er afsat i alt 3.077.143 kr. til fordeling. I perioden fra 1. april 2017 til 31. december 2017 er der ligeledes afsat 3.077.143 kr. til fordeling.
 
Finanslovskonto
Fl § 15.13.26.60
 
Kontaktperson
Liv Forsberg (E-mail: lifo@socialstyrelsen.dk)
 
Telefon: +45 91 37 02 00
 
Tekniske spørgsmål kan sendes til portal@socialstyrelsen.dk
 
 
Den sagsansvarlige og den, som opretter ansøgningen, skal logge ind med en NemId medarbejdersignatur for at oprette en ansøgning.
 

 Ansøgningsfrist

 
​21. april 2016 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med nemid

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge medarbejder NemID tilknyttet organisationen til login
 

 Ansøgningsmateriale

 
 

 Øvrigt materiale