Sider - Ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre

Ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre

Hvem kan søge? (ansøgerkreds)

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner, selvejende institutioner, frivillige foreninger samt enkeltpersoner, der tager initiativ til etablering af et nyt frivilligcenter, og som kan dokumentere en kommunal medfinansiering på minimum 50 procent.
Definition af et frivilligcenter:
Et frivilligcenter er en selvejende institution eller frivillig forening, som arbejder i et afgrænset lokalområde – typisk en kommune. Et frivilligcenter har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og foreningsliv, som har et socialt sigte. Et frivilligcenter arbejder for udbredelse af den frivillige indsats rettet mod målgrupper, der kan drage fordel af en frivillig social indsats. Et frivilligcenter skal arbejde på at understøtte det frivillige arbejde bredt på en sådan måde, at det kommer forskellige målgrupper til gavn.
Formål
Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til en toårig etableringsperiode af nye frivilligcentre, så de kan bidrage til udvikling af frivilligt socialt arbejde i kommunerne. Målet med ansøgningspuljen er at etablere to nye frivilligcentre, der fra d. 1. november 2020 opfylder kriterierne for at modtage grundfinansiering.
Målgruppe
Borgere, som har gavn af frivilligt socialt arbejde samt borgere og sammenslutninger, som enten selv er engageret i frivilligt socialt arbejde eller har ønsker herom.
Projektperiode
Projektperioden er fra 1. november 2018 - 31. oktober 2020. 
Hvad kan der søges støtte til?
Der kan søges om støtte til etablering af frivilligcentre.
Midler til fordeling
I finansloven for 2018 er der på FL § 15.13.28.90. afsat 1,9 mio. kr. til etablering af nye frivilligcentre
Finanslovskonto
§ 15.13.28.90
Kontaktperson vedr. faglige spørgsmål stilles til Sten Barsøe sbar@socialstyrelsen.dk 
Tekniske spørgsmål vedr. portalen: stilles til portal@socialstyrelsen.dk.

Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 

 Ansøgningsfrist

 
​23. august 2018 kl. 12.00.
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 LOGIN MED NEMID

 
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale