Sider - Ansøgningspuljen til efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge

Ansøgningspuljen til efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge

Hvem kan søge? (ansøgerkreds)
Ansøgningspuljens ansøgerkreds er godkendte delvis lukkede institutioner/afdelinger for udsatte børn og unge, der tager initiativ til efteruddannelse af personalet.

Formål
Ansøgningspuljen har til formål at efteruddanne personale på delvis lukkede institutionstyper, så de er i stand til at tilbyde en intens og struktureret behandlingsindsats til den gruppe af børn og unge, som afdelingen/institutionen modtager.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er personale på delvis lukkede institutionstyper.

Projektperiode
Projektperioden er fra 1. august 2018 - 31. juli 2019.


Hvad kan der søges støtte til?

Midlernes skal anvendes til efteruddannelse af personale på delvis lukkede institutionstyper.

Midler til fordeling
Der er i alt 1,0 mio. kr. til fordeling.

Finanslovskonto
§ 15.75.20.70.

Kontaktperson
Faglige spørgsmål kan stilles til spørgsmål kan stilles til Lene Mørup, lenm@socialstyrelsen.dk eller Tilskudsforvaltning, tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk

Tekniske spørgsmål vedr. portalen: stilles til portal@socialstyrelsen.dk.

Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.

Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 

 Indholdsredigering

 
14. maj 2018 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale