Sider - Ansøgningspuljen til dækning af initialomkostninger i forhold til Udviklings- og Investeringsprogrammet

Ansøgningspuljen til dækning af initialomkostninger i forhold til Udviklings- og Investeringsprogrammet

OBS: I forhold til udarbejdelse af udkast til implementeringsplan (jf. afsnit 10 i ansøgningsvejledningen) gøres der opmærksom på, at det udfyldte ansøgningsskema vil fungere som udkast til implementeringsplan. Der skal således ikke vedlægges et separat udkast til implementeringsplan i forbindelse med indsendelse af ansøgning til ansøgningspuljen.

Hvem kan søge? (ansøgerkreds): Alle landets kommuner kan søge om midler fra puljen. Kommunerne kan evt. indgå i samarbejde med kommunale, regionale, private tilbud eller frivillige aktører. Det forventes, at 4-7 kommuner kan få støtte fra ansøgningspuljen.

Formål: Ansøgningspuljens formål er at bidrage til at reducere økonomiske barrierer, der kan være i kommunerne for en omlægning af indsatsen i forbindelse med implementeringen af virksomme og omkostningseffektive metoder.

Målgruppe: Målgruppen for ansøgningspuljen er kommuner, der ønsker at omlægge indsatsen for voksne borgere med sociale problemer og/eller psykiske vanskeligheder.

Projektperiode: Projektperioden er fra den 1. december 2017 til 31. december 2020.

Hvad kan der søges støtte til?: Midlerne i ansøgningspuljen skal anvendes til dækning af initialomkostninger forbundet med omlægning af den kommunale indsats til mere virksomme og omkostningseffektive metoder. Det kan eksempelvis være til frikøb af medarbejdere, ansættelse af projektleder eller ekstra aktiviteter vedr. ændring/etablering af organisatorisk set-up omkring indsatsten.

Midler til fordeling: Der er 5,5 mio. kr. i ansøgningspuljen i 2017. 

Finanslovskonto: § 15.75.06.10.

Kontaktperson: Ellinor Colmorten, mail: ecol@socialstyrelsen.dk

 

 Ansøgningsfrist

 
​13. oktober 2017 kl. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale