Sider - Ansøgningspuljen til personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere

Ansøgningspuljen til personlige, borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere

Hvem kan søge? (ansøgerkreds): Ansøgningspuljen kan søges af alle landets kommuner.
Formål: Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte socialt udsatte borgeres vej til større grad af selvbestemmelse, rehabilitering og øget livskvalitet ved at give den enkelte borger et borgerstyret budget, kombineret med social støtte fra kommunen.
Kommuner, der opnår tilskud, kan tildele et borgerstyret budget til en værdi af op til 50.000 kr. til den enkelte socialt udsatte borger, som vedkommende herefter kan råde over og anvende efter eget ønske til forskellige aktiviteter og mindre udgifter. Kommunen tildeles op til 45.000 kr. i lønkroner pr. støtteforløb.
 
Målgruppe: Målgruppen for ansøgningspuljen er borgere med særlige sociale problemer, som er i målgruppen for eller modtager hjælp og støtte efter afsnit V i lov om social service, og som vurderes at kunne profitere af tilbuddet i forhold til at kunne opnå større grad af selvbestemmelse, rehabilitering og livskvalitet.
 
Projektperiode: 1. december 2017 til den 31. december 2019.
 
Hvad kan der søges støtte til?: Kommuner, der opnår tilskud fra ansøgningspuljen, kan tildele et borgerstyret budget til en værdi af op til 50.000 kr. til den enkelte socialt udsatte borger, som vedkommende herefter kan råde over og anvende efter eget ønske til forskellige aktiviteter og mindre udgifter. Kommunen tildeles op til 45.000 kr. i lønkroner pr. støtteforløb.
 
Midler til fordeling: 9,5 mio. kr. mio. kr.
 
Finanslovskonto: §15.75.13.10.
 
Kontaktperson: Julie Tang: jult@socialstyrelsen.dk
Tekniske spørgsmål kan sendes til portal@socialstyrelsen.dk
 
 

 Indholdsredigering

 
23.  oktober 2017 kl. 12:00.
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 LOGIN MED NEMID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     ANSØGNINGSMATERIALE

     
     

     ØVRIGT MATERIALE