Sider - Udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug

Udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug

Tillæg til ansøgningsvejledningen
Der er udarbejdet et tillæg til vejledningen for ansøgningspuljen med en mere uddybende beskrivelse af behandlingsmodellen U-turn.
 
Hvem kan søge? (ansøgerkreds)
Kommuner
 
Formål
Det overordnede formål med ansøgningspuljen er at udbrede 3 behandlingsmodeller til unge med misbrug, U-turn fra Københavns Kommune, U18-modellen fra Aarhus Kommune samt familiebehandlingsmetoden Multisystemisk Terapi Substance Abuse, som har vist lovende resultater.
 
Målgruppe
Målgruppen for de projekter, der kan modtage støtte fra ansøgningspuljen, er unge borgere i alderen 15 til 25 år, som har eller er ved at udvikle et behandlingskrævende stofmisbrug.
 
Projektperiode
Midlerne skal anvendes i perioden 1. juli 2016 til 31. december 2018.
 
Hvad kan der søges støtte til?
Der kan søges støtte til løn, revisionsudgifter, lovpligtige forsikringer, transport, aktiviteter, formidling, lokaler, kontorhold, mindre materialeanskaffelser og andre definerede udgifter.
 
Midler til fordeling
Der er afsat 15,9 mio. kr.
 
Finanslovskonto
§ 15.75.24.10
 
Kontaktperson
Kasper Steenberg, email: kast@socialstyrelsen.dk
 
Tekniske spørgsmål kan sendes til portal@socialstyrelsen.dk
 
Fredag den 27. maj 2016 er puljetelefonen lukket.
 
Henvendelser om faglige og administrative spørgsmål kan rettes til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk.

Henvendelser om tekniske spørgsmål i forbindelse med ansøgning til puljen via Tilskudsportalen skal ske pr. e-mail til portal@socialstyrelsen.dk
inden ansøgningsfristens udløb kl. 12.00. Mailen skal indeholde en beskrivelse af det tekniske problem.
 
E-mails vil ikke blive besvaret fredag den 27. maj 2016. Vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt fra mandag den 30. maj 2016.
 
Den sagsansvarlige og den, som opretter ansøgningen, skal logge ind med en NemId medarbejdersignatur for at oprette en ansøgning.
 

 ansøgningsfrist

 
27. maj 2016 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 login med nemid

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
 

 ansøgningsmateriale

 
 

 øvrigt materiale