Sider - Ansøgningspulje til screening og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv

Ansøgningspulje til screening og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv

Forlænget ansøgningsfrist
Grundet tekniske problemer med ansøgningsmodulet er ansøgningsfristen forlænget til mandag 21. oktober kl. 12.00.

Information om opstartsmøde
Der er opstartsmøde den 27. januar 2020 hos Socialstyrelsen i Odense for de kommuner, der tildeles støtte fra puljen. Uddybende information om opstartsmøde følger senere.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?:
Ansøgerkredsen er alle landets kommuner.

Formål:

Formålet med ansøgningspuljen er at udvikle nye sociale og mestringsrettede indsatser til målgruppen baseret på aktuelt bedste viden med henblik på at støtte unge med autisme i et mere selvstændigt liv.

Ansøgere der opnår tilskud fra ansøgningspuljen skal modne, dvs. udvikle og pilotteste, en af to indsatser, der har til formål at give målgruppen sociale færdigheder og mestringskompetencer til at klare sig i voksenlivet.
 
Målgruppe:
Målgruppen er unge med autisme i alderen 16 til 30 år, som har behov for bostøtte med fokus på sociale og mestringsrettede indsatser, der understøtter et selvstændigt voksenliv. 
 
Projektperiode:
01.01.2020 til 31.12.2022
 
Hvad kan der søges støtte til?:
Projektudgifter i relation til projektet.
 
Midler til fordeling:
10,8 mio. kr.
 
Finanslovskonto:
§ 15.75.06.10.
 
Kontaktperson:
Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen kan stilles til Julie Tang på jult@socialstyrelsen.dk.
 
Tekniske spørgsmål vedr. portalen sendes til portal@socialstyrelsen.dk
 
Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 
Tekniske spørgsmål
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning. 
 

 Udmeldt dato

 
​30. august 2019
 

 Ansøgningsfrist

 
​21.  oktober 2019, Kl. 12:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med nemid

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale