Sider - Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Orientering om udmøntningstidspunkt for ansøgningspuljen Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

10. november 2017
Tilskudsforvaltning har modtaget et stort antal ansøgninger til ansøgningspuljen Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper. Tilskudsforvaltning forventer, at ansøgere får svar på deres ansøgninger inden for de kommende uger.
 
Henvendelser til Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning vedr. specifikke sager skal indsendes via jeres sag på Tilskudsportalen. Øvrige henvendelser sendes til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk.
 
28. november 2017
I forlængelse af ovenstående kan det oplyses, at det forventes, at der påbegyndes udsendelse af svarbreve i uge 48.
 
Henvendelser til Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning vedr. specifikke sager skal indsendes via jeres sag på Tilskudsportalen. Øvrige henvendelser sendes til tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk.
 
Ændring af ansøgningsfristen

Bemærk, at ansøgningsfristen for ansøgningspuljen udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper er ændret fra den 18. juli 2017 til den 8. august 2017. 

Som følge heraf er ansøgningsfristen i Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper ændret til den 8. august 2017, og det forventede udmøntningstidspunkt er ændret til primo november. Der er ikke foretaget andre ændringer i vejledningen.
 
Ansøgere, der allerede har sendt en ansøgning, og som ønsker at opretholde deres allerede indsendte ansøgning, og ikke har ændringer til denne, skal ikke foretage sig yderligere.
 
Ansøgere, der har indsendt en ansøgning ved udgangen af 12. juli 2017, og som ønsker at ændre deres allerede indsendte ansøgning, har mulighed for at sende en ny ansøgning via Tilskudsportalen. Den nye ansøgning skal oprettes samme sag, som den allerede indsendte ansøgning. Dette gøres ved at udfylde dokumentet hjælpeskema til ansøgning, som ligger på ansøgningspuljens side på Tilskudsportalen. Der kan ligeledes foretages ændringer i budgettet ved at udfylde hjælpeskema til budget, som ligger på puljens side. I forbindelse med indsendelse af en ny ansøgning, skal ansøger oplyse, at ansøgningen erstatter en tidligere indsendt ansøgning. Tilskudsforvaltning sagsbehandler alene den senest indsendte ansøgning på samme sag.
 
Nye ansøgere kan som vanligt indsende deres ansøgning via ansøgningspuljens side på portalen.
 
Orientering om tilskud til uddannelsesmæssige aktiviteter for frivillige fra ansøgningspuljen Udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper
Tilskudsforvaltning har modtaget en forespørgsel om, hvorvidt der kan ydes tilskud fra ansøgningspuljen til et kursus for frivillige. Tilskudsforvaltning orienterer derfor om praksis på dette område. Det fremgår af Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og den dertilhørende vejledning, at der ikke kan ydes tilskud til dækning af udgifter til uddannelsesmæssige aktiviteter for frivillige. Der kan således ikke ydes tilskud til generelle uddannelsesmæssige aktiviteter for frivillige. 
 
Der kan dog ydes tilskud til eksempelvis oplæring, indføring eller kurser mv, til frivillige, hvis det indgår som en nødvendig og relevant del af projektet. Det kan fx være i forbindelse med afprøvning af en konkret metode eller tilgang. 
 
Det bemærkes, at der altid vil være tale om en konkret vurdering af det enkelte projekt.
  

Hvem kan søge? (ansøgerkreds)

Frivillige organisationer, NGO’er og andre private aktører.
 
Formål
Formålet med ansøgningspuljen er at støtte nye indsatser på socialområdet, som udvikles og afprøves i regi af frivillige organisationer, NGO’er og andre private aktører, med henblik på at skabe bedre vilkår for socialt udsatte grupper.
Det er ansøgningspuljens mål, gennem støtte til konkrete projekter, at fastholde og styrke den rolle, NGO’er, frivillige organisationer og private aktører har i forhold til udvikling og afprøvning af nye ideer, tilgange og metoder til at skabe en bedre social indsats blandt socialt udsatte grupper og borgere i risiko for social marginalisering.
Målgruppe
Målgruppen for de projekter, der kan modtage støtte fra ansøgningspuljen, er socialt udsatte grupper og borgere i risiko for social marginalisering, som har gavn af den indsats, frivillige aktører gennemfører.
 
Projektperiode
Midlerne skal anvendes i perioden 1. oktober 2017 til 31. september 2021.
 
Hvad kan der søges støtte til?
Der kan søges støtte til lønudgifter, honorarer til konsulenter, revisor, forsikringer, transport, aktiviteter, formidling, lokaler samt til småanskaffelser.
 
Midler til fordeling
Der er afsat 20 mio. kr.
 
Finanslovskonto
§ 15.75.75.14.
 
Kontaktperson
Anne Marie Overgaard, e-mail: amov@socialstyrelsen.dk  
Lise Emilie Berendt, e-mail: lber@socialstyrelsen.dk  
 
Tekniske spørgsmål kan sendes til portal@socialstyrelsen.dk
 

 Ansøgningsfrist

 
​8. august 2017 kl. 12.00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Login med NemID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale