Sider - Ansøgning om støtte fra udlodningspuljen til særlige sociale formål § 07.18.19.50

Ansøgning om støtte fra udlodningspuljen til særlige sociale formål § 07.18.19.50

Udskydelse af udmøntning af SærligSoc 2018
Grundet en ekstraordinær travlhed i 4. kvartal 2018 udskydes udmøntning af SærligSoc (FL § 07.18.19.50) til slutningen af januar 2019. Projektperioden forventes udskudt tilsvarende, så der fortsat vil være 2 år til at gennemføre projekter.
 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?: Ansøgerkredsen er frivillige organisationer, foreninger eller lignende med et socialt formål, der enten er landsdækkende eller har et landsdækkende sigte/dækker et større geografisk område.
 
Formål: Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til særlige sociale formål. Den samlede sociale indsats i samfundet styrkes gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde ved at støtte projekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats og forebygger og afhjælper sociale problemer.

Målgruppe: Målgruppen for ansøgningspuljen er mennesker, der har sociale problemstillinger eller i en svær livssituation.


Projektperiode: 01.12.2018 – 30.11.2020
 
Hvad kan der søges støtte til?: Der kan søges støtte til projekter, der styrker den samlede sociale indsats i samfundet gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde. Der kan således ydes tilskud til projekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats og forebygger og afhjælper sociale problemer. Projekterne skal fremme deltagelse i frivillige fællesskaber samt være landsdækkende eller dække et større geografisk område.


Midler til fordeling: 8 mio. kr.
 
Finanslovskonto: § 07.18.19.50.
 
Kontaktperson: Faglige spørgsmål: Helena Christina Gade, hgad@socialstyrelsen.dk

Tekniske spørgsmål vedr. portalen: portal@Socialstyrelsen.dk

Budgettet er som noget nyt opdelt i kvartaler. De 4 faner under 2018 er: Dec 2018 – feb 2019, mar-maj 2019, jun-aug 2019 og sep-nov 2019. De 4 faner under 2019 er: Dec 2019 – feb 2020, mar-maj 2020, jun-aug 2020 og sep-nov 2020. Se også budgetskemaet. 

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning. 
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.

 

OBS: Tilskudsforvaltning har d. d. 07-09-2018 opdateret budgetskemaet, efter at have opdaget en række fejl i det tidligere vedhæftede budget. Ansøgere anbefales at benytte det nye budgetskema til udfyldelsen af et samlet budget for ansøgningen.

 

 ANSØGNINGSFRIST

 
​11. September 2018 kl. 16:00
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 LOGIN MED NEMID

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     ANSØGNINGSMATERIALE

     
     

     ØVRIGT MATERIALE