Sider - Tidligere fordelte puljer

Tidligere fordelte puljer

Puljer fordelt før maj 2013 er listet nedenfor. Ved at følge linket kan man se, hvilke projekter der har modtaget tilskud fra puljen. Puljer fordelt fra maj 2013 og frem findes her.

Tips- og lottopuljen til handicaporganisationer og handicapforeninger på det sociale område (LOTDSI)

Tips- og Lottopuljen til landsdækkende frivillige organisationer (LOTFRI)

Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål (SÆRLIGSOC)

Pulje til frivilligt socialt arbejde (PUF)

Pulje til uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt. Støtteform A (UDD)

Pulje til ferie-, koloni, og kursusvirksomhed for unge under 25 år (HANDICAP)

Pulje til frivillige organisationers uddeling af julehjælp (JUL 1 og 2)

Pulje til løft af ældreområdet (LÆO)

National civilsamfundsstrategi skal fremme aktivt medborgerskab og frivillighedskultur (EUFRI)

Satspulje

Øvrige puljer