Sider - Ansøgningspulje til styrket familiebehandling i udsatte familier

Ansøgningspulje til styrket familiebehandling i udsatte familier

Grundet en teknisk fejl i ansøgningsskemaet har været nødt til at foretage en ændring i skemaet. Dette har medført, at tidligere indtastede oplysninger i ansøgningsskemaet skal indsættes igen i det tilrettede ansøgningsskema.
 
Ansøgningsfrist: 30. oktober 2019 kl. 12.00
Hvem kan søge (ansøgerkreds)?: Ansøgerkredsen er kommuner.
 
Formål: Ansøgningspuljens formål er at udvikle en generel model for en behandlingsindsats indeholdende fælles principper og metoder, som er målrettet udsatte familier, og hvor hensigten er at afhjælpe og løse udfordringerne i familierne, herunder undgå at familiens barn eller ung skal anbringes.
 
Målgruppe: Målgruppen for ansøgningspuljen er udsatte familier, hvor der er risiko for, at et barn eller en ung skal anbringes, men hvor det skønnes, at man ved en intensiv og koordineret indsats i familien kan skabe positiv udvikling og muligvis undgå en anbringelse. Familierne skal være i målgruppen for døgnophold/døgnbehandling.
På baggrund af en forespørgsel gør vi opmærksom på, at ansøgningspuljens målgruppe ikke omfatter gravide.
 
Projektperiode: 1. januar 2020 til 31. december 2022.
 
Hvad kan der søges støtte til?: Der kan søges om støtte fra ansøgningspuljen til aktiviteter forbundet med modningen af en kommunal behandlingsindsats målrettet udsatte familier, herunder f.eks. udgifter til kompetenceudvikling, løn, deltagelse i udviklingsaktiviteter, projektledelse og dokumentation af indsatsen.
 
Midler til fordeling: 22,6 mio. kr.
 
Finanslovskonto: § 15.26.21.10.
 
Kontaktperson: Socialfaglige spørgsmål kan stilles til Anna Hobolth Østerlund i Socialstyrelsen på ahos@socialstyrelsen.dk. Spørgsmål om administration af ansøgningspuljen kan stilles til Lise Emilie Berendt på lber@socialstyrelsen.dk eller til Center for Økonomi- og Tilskudsforvaltning på telefon 72 42 41 33, mandag-fredag mellem kl. 10.00 – 14.00, eller e-mail: tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk
 
Tekniske spørgsmål vedr. portalen sendes til portal@socialstyrelsen.dk
 
Bilag: Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.
 
Tekniske spørgsmål
Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.
 
I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.
 

 Ansøgningsfrist

 
30. oktober 2019 kl. 12.00
 

 Udmeldingsdato

 
​22. oktober 2019
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 login med nemid

 
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale