Sider - Ansøgningspuljen til modning af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed

Ansøgningspuljen til modning af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?: Kommuner 
 
Formål: Ansøgningspuljens formål er at identificere, videreudvikle og pilotteste forskellige indsatser og metoder, med henblik på at skabe ny viden om forebyggende indsatser og metoder til unge med psykisk sårbarhed. Ved at kombinere ansøgernes praksisviden med forskningsviden, samt Socialstyrelsens viden om målgruppen, fagfeltet og den kommunale organisering, forventes indsatserne og metoderne i projektperioden udviklet til et niveau, hvor de efter projektophør kan afprøves og eventuelt udbredes til alle landets kommuner.

De udviklede indsatser og metoder skal bidrage til, at flere unge med psykisk sårbarhed opnår øget trivsel og mestring af hverdagslivet og indgår i meningsfulde sociale fællesskaber. På længere sigt er det et formål, at målgruppen opnår en øget fastholdelse i og opnåelse af uddannelse og beskæftigelse. Indsatserne skal også bidrage til, at de unges problemer ikke forværres og formålet med ansøgningspuljen er dertil at tilbyde unge en målrettet støtte, der understøtter, at de på sigt kan fortsætte et liv uden eller med mindst mulig støtte.

Målgruppe: Ansøgningspuljens målgruppe er unge med psykisk sårbarhed i alderen 16 til 30 år. Målgruppen er præget af et bredt spektrum af problemer, blandt andet ensomhed, angst, depression eller selvskadende adfærd. Der er tale om unge, der er for raske til at modtage psykiatrisk behandling, men som mistrives i en grad, hvor de belastes og begrænses i deres livsudfoldelse, og har brug for hjælp.

Projektperiode: 1. oktober 2018 - 31. december 2020.

Hvad kan der søges støtte til?: Kommuner kan ansøge om midler til udgifter i forbindelse med videreudvikling og pilottestning samt til beskrivelse og dokumentation af de udvalgte indsatser til unge med psykisk sårbarhed.

Midler til fordeling: 10,5 mio. kr.

Finanslovskonto: § 15.75.06.10.

Kontaktperson: Spørgsmål om administration af puljen: Frederik Hyllested, frhy@socialstyrelsen.dk og Socialfaglige spørgsmål kan stilles til Aleksander Marzec Petersen i Socialstyrelsen via apet@socialstyrelsen.dk.

Tekniske spørgsmål vedr. portalen: portal@Socialstyrelsen.dk

Hvis der opleves IT-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dk) inden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det IT-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.

I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med IT-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft IT-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og kokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.

Bilag: Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

 

 

 Ansøgningsfrist

 
​29. juni 2018 kl. 12
 

 Ansøg

 
Du skal være logget ind for at kunne ansøge
Der er ikke åben for ansøgning.
 

 Oversigtslinks

 
Organisationer, som er CVR-registreret, skal bruge organisationens medarbejder NemID til login
Det anbefales at anvende Internet Explorer 10 eller 11 i forbindelse med login til portalansøgning
     

     Ansøgningsmateriale

     
     

     Øvrigt materiale